Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp

Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Long An nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Long An đưa ra. Đầu tư xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp Long An là tất yếu và cần thiết vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Ngày đăng: 16-05-2022

536 lượt xem

Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Long An

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
- Địa chỉ     : 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại:  (028) 22142126      Fax:     (08) 39118579
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
I.2.1. Tên dự án: 
Phát triển nông nghiệp Long An.
I.2.2. Địa điểm: Tỉnh Long An.
I.2.3. Quy mô đầu tư:
I.2.4. Tiến độ thực hiện dự án

Giai đoạn 1:
Giai đoạn 2:
Nguồn vốn đầu tư :
Tổng vốn đầu tư là : 2.000,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn  tỷ đồng).
I.3. Thời hạn đầu tư:
- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm.
I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
- Các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11; Luật nông nghiệp số 09/2017/QH14; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12;
-  Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 quy định tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.
- Nghị quyết số 1210/2016/QH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
-  Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi tiết về hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2021
II.1.1. Kết cấu dân số
II.1.2. Tập tính tiêu dùng

+ Tập tính tiêu dùng mới nhất của người Việt Nam có những đặc trưng như sau:
Các kênh tiêu thụ bán lẻ của Việt Nam vẫn lấy thị trường truyền thống, bán hàng rong trên đường và cửa hàng loại nhỏ là chính, mức tiêu thụ vẫn chiếm 80% ngành sản xuất bán lẻ của Việt Nam. Hiện tại, tỷ lệ các kênh tiêu thụ bán lẻ chiếm 20% tiêu thụ bán lẻ của Việt Nam. Các kênh bán hàng hiện đại hóa không ngừng mở rộng, số người trẻ tuổi và số người thuộc giai cấp trung lưu nổi trội, dưới sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có thể chi phối sự tăng thu nhập, khiến cho tập quán mua sắm không ngừng bị thay đổi.
+ Xu hướng tập quán sinh hoạt của người tiêu dùng:
Nhóm người tiêu dùng trẻ trong thành thị tỏ rõ xu hướng tập quán tiêu dùng Tây hóa. Số lượng nữ giới đi làm tăng lên, nhóm người thuộc loại này có thể càng chi phối thu nhập. Sự cạnh tranh rộng rãi cung cấp ra thị trường lớn cũng thu hút nhóm người có thu nhập vừa và thấp. Họ dần dần tiếp nhận các loại thực phẩm đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn. Đối với dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm, vệ sinh thực phẩm và ý thức an toàn thực phẩm dần được nâng cao. Có độ nhận biết trung thành đối với thương hiệu sản phẩm, tuy nhiên đối với sản phẩm mới thì vẫn được tiếp nhận.
II.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Long An.
II.2.1. Vị trí địa lý

Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Là tỉnh duy nhất của miền Tây nối liền cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2019, Long An là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 15 về số dân, trong danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP xếp thứ 12 về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 13 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 14 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.695.150 người dân, GRDP đạt 123.187 tỉ đồng (tương ứng với 5,355 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng (tương ứng với 3160 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,41%.
Tỉnh lỵ của Long An là thành phố Tân An, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45 km theo đường Quốc lộ 1A.
Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam[6] và là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là có chung đường ranh giới với thành phố Hồ Chí Minh, bằng hệ thống các quốc lộ: 1A, 50, 62, N1, N2 (Đường Hồ Chí Minh). Tỉnh được xem là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long.
II.2.1.1. Đơn vị hành chính
II.2.1.2. Kinh tế
II.2.1.3. Giao Thông

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
III.1. Sự cần thiết phải đầu tư dự án

Dự án nhằm mục đích xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng phát triển nông nghiệp Long An chủ đầu tư đã hoàn thiện phương án đầu tư điều chỉnh. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Long An cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung.
Xây dựng Phát triển nông nghiệp Long An với mong muốn đáp ứng nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, các khu vực lân cận và thị trường trong nước, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, dự án này cũng góp phần tạo điều kiện công ăn việc làm cho lao động trên địa bàn.
Dự án Phát triển nông nghiệp Long An có tính khả thi bởi các yếu tố sau:
Thực hiện chiến lược phát triển dự án Phát triển nông nghiệp Long An nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh Long An đưa ra. Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp Long An là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương, vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.
III.2. Mục tiêu đầu tư
III.3.   Nhiệm vụ và giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong canh tác

Công nghệ lai tạo giống: Đây là công nghệ được ứng dụng phổ biến trong việc nghiên cứu và chọn tạo các giống cây trồng, con vật nuôi có những tính chất ưu việt cho hiệu quả, năng suất cao hoặc có khả năng chống chịu cao đối với điều kiện ngoại cảnh tác động góp phần đẩy nhanh sự phát triển về mặt năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi, có nhu cầu ứng dụng cao trong nông nghiệp.
Công nghệ nuôi cấy mô thực vật In vitro: Công nghệ nuôi cấy mô được hơn 600 công ty lớn trên thế giới áp dụng để nhân nhanh hàng trăm triệu cây giống sạch bệnh. Thị trường cây giống nhân bằng kỹ thuật cấy mô vào khoảng 15 tỷ USD/năm và tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm.
Công nghệ trồng cây trong nhà kính: nay được gọi là nhà màng do việc sử dụng mái lớp bằng màng polyethylen thay thế cho kính (green house) hay nhà lưới (net house). Trên thế giới, công nghệ trồng cây trong nhà kính đã được hoàn thiện với trình độ cao để canh tác rau và hoa. Ứng với mỗi vùng miền khác nhau những mẫu nhà kính và hệ thống điều khiển các yếu tố trong nhà kính cũng có sự thay đổi nhất định cho phù hợp với điều kiện khí hậu của từng vùng, trong đó hệ thống điều khiển có thể tự động hoặc bán tự động.
Nâng cao nhận thức và phát triển nông nghiệp: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp với sự phát triển kinh tế- xã hội, nhằm thống nhất quan điểm khẳng định nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng. Xây dựng, hình thành các vùng trọng điểm nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra nhiều viêc làm cho người lao động, góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy mạnh mẻ sự phát triển của các lĩnh vực khác.
Vì những lợi ích như trên, việc đầu tư xây dựng Phát triển nông nghiệp Long An trên địa bàn tỉnh Long An là thiết thực và cấp bách, góp phần làm thay đổi mô hình  nông nghiệp giới thiệu các sản phẩm của địa phương đến các vùng miền trong nước và Quốc tế.

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
IV.1.  Mô tả địa điểm đầu tư phát triển dự án nông nghiệp

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng 1.168 ha
IV.2. Điều kiện tự nhiên
IV.2.1. Địa hình
IV.2.2. Khí hậu thời tiết:
IV.3. Phân tích địa điểm xây dựng dự án
IV.4. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

Với vị trí của khu đất rộng, nhà đầu tư tiếp tục khai thác về nông nghiệp.  Nằm trong khu vực có quần thể thực vật khá phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành khu vực có khả năng phát triển nông nghiệp sinh thái.…
IV.5.  Phương án đền bù giải phóng mặt bằng
Tổng quỹ đất đầu tư của dự án là 1.168 ha đất tại địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư thuê trồng rừng sản xuất với thời hạn 50 năm không thuộc đối tượng giải phóng mặt bằng.
IV.6.  Nhận xét chung về hiện trạng
Đầu tư xây dựng dự án phát triển nông nghiệp Long An nằm trong khu vực phù hợp với quy hoạch. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc một dự án phát triển nông nghiệp Long An kết hợp nông nghiệp công nghệ cao với các tiêu chuẩn phù hợp nhu cầu trước mắt và lâu dài tại địa phương là tất yếu và cần thiết. 

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN
V.1.  Hình thức đầu tư 

- Đầu tư xây dựng mới khu trang trại nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp Long An bằng hình thức đầu tư công nghệ cao, ...
- Tính chất quy hoạch: là dự án phát triển nông nghiệp Long An
V.2. Nhu cầu sử dụng đất
V.3. Quy mô đầu tư dự án
V.3.1. Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ
V.3.2. Hạ tầng kỹ thuật
V.4. Giải pháp trồng cây
V.4.1. Cây keo lai (Diện tích trồng cây keo lai 458 ha)

Kỹ thuật trồng cây keo lai và tiêu Chuẩn Chọn Giống

Thời Vụ và Mật Độ Trồng

Làm Đất Và Đào Hố Trồng

Phân Bón Lót

Kỹ Thuật Trồng Cây Keo

Kỹ Thuật Chăm Sóc Cây Keo

Kỹ thuật Bón phân Cho Cây Keo

Phòng Trừ Sâu Bệnh Cho Cây Keo

Thu Hoạch và Bảo Quản

V.4.2. Cây chà là ( Diện tích trồng chà là 198 ha)
Kỹ thuật trồng cây Chà Là
Cây chà là lấy quả Barhee giá tốt nhất Đồng Nai

Cây chà là giống Barhee 1,5 năm tuổi
Giống cây chà là giống Israel xanh tốt

Trồng cây chà là ăn quả

Chà Là có thân sù sì, bẹ lá dài gần giống cây dừa


V.4.3. Cây bưởi da xanh (Diện tích trồng bưởi 36 ha)
Kỹ thuật trồng bưởi da xanh

Bưởi da xanh rất có lợi cho sức khỏe

Không những thơm ngon mà bưởi da xanh còn có nhiều  giá trị về dinh dưỡng cũng như y học. 100g ruột bưởi có chứa 59calo năng lượng. Thành phần  vitamin C dồi dào cùng các khoáng chất khác như Ca Fe P đều có lợi cho sức khỏe con người. Hàng ngày ăn 2 múi bưởi da xanh sẽ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng tuần hoàn máu trong cơ thể giúp bạn khỏe mạnh hơn.
Kỹ thuật trồng bưởi da xanh.
Bón phân
Phòng trừ sâu bệnh

Giống như những loại bưởi khác, bưởi da xanh cũng mắc một số bệnh điển hình như bệnh thối lá, thối rễ và các loại sâu hay côn trùng chích hút vv. Bạn có thể thực hiện bằng tay loại bỏ những loại sâu hoặc côn trùng chích hút. Cắt bỏ những cành héo, cành sâu bệnh để không ảnh hưởng đến những cành khỏe mạnh. Có thể sử dụng biện pháp phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chế phẩm sinh học để tiêu diệt sâu bệnh hại cây.
Phòng trừ sâu bệnh tốt cho bưởi da xanh

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

VII.1. Đánh giá tác động môi trường
VII.1.1. Giới thiệu chung

Dự án Phát triển nông nghiệp Long An được xây dựng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An với diện tích xây dựng: 1.168 ha. Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp Long An và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng dự án Phát triển nông nghiệp Long An khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CHƯƠNG IX:  VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm: một số dự án đầu tư xây dựng

Tại sao nên chọn Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương ?

  •  Là Đơn vị chuyên cung cấp tư vấn các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.
  • Tư vấn nhiệt tình, giá thành thấp, mang tính cạnh tranh cao.
  • Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.
  • Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:
  • Lắng nghe nhu cầu, yêu cầu của khách hàng.
  • Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng duyệt kí kết hợp đồng.
  • Đúng thời gian hoàn thành quy định dự án theo yêu cầu của khách hàng

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE