DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình quy trình thực hiện dự án đầu tư, mà các bước thủ tục liên quan được quy định riêng rẽ trong các văn bản pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đấu thầu, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. Trên thực tế, cũng rất khó để đưa ra một quy trình thống nhất áp dụng chung cho các dự án.

  13 Tin tức 6,011 lượt xem

 • DICH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  DICH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có/ thuộc dự án nhóm A...); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

  4 chuyên mục

 • Mẫu dự án đầu tư

  Mẫu dự án đầu tư

  Mẫu dự án đầu tư các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  13 Sản phẩm 6,144 lượt xem

 • Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

  Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

  Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình gồm các bước: thiết kế sơ bộ (trường hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở (được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng), thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có).

  6 Tin tức 2,391 lượt xem

 • Hồ sơ thầu

  Hồ sơ thầu

  Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì bên mời thầu cần báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng cho phép các nhà thầu không phải doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham dự thầu.

  4 Tin tức 2,906 lượt xem

 • Tư vấn giám sát xây dựng công trình

  Tư vấn giám sát xây dựng công trình

  Tư vấn giám sát xây dựng công trình chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này để tham gia quản lý dự án.

  2 Tin tức 1,325 lượt xem

 • BIÊN BẢN MỞ THẦU ĐÓNG THẦU

  BIÊN BẢN MỞ THẦU ĐÓNG THẦU

  Lập, thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

  6 Tin tức 2,830 lượt xem

 • Quy hoạch xây dựng công trình khu dân cư và khu công nghiệp

  Quy hoạch xây dựng công trình khu dân cư và khu công nghiệp

  Quy hoạch xây dựng công trình khu dân cư và khu công nghiệp thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng

  2 Tin tức 1,518 lượt xem