DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

  • Du an đầu tư công

    Du an đầu tư công

    Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án do người đứng đầu cơ quan trung ương, Thủ trưởng cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án;

    2 Tin tức 2,092 lượt xem