Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 dành cho doanh nghiệp sản xuất giấy

Tất cả nội dung và dữ liệu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong báo cáo này chỉ bao gồm trụ sở chính đặt tại Hòa Bình và một trong những công ty con của nó, và các vấn đề liên quan của các công ty con khác không được đề cập trong báo cáo này.

Ngày đăng: 22-02-2022

664 lượt xem

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 dành cho doanh nghiệp sản xuất giấy

Mục lục

1 Hồ sơ công ty

2 Hướng dẫn chuẩn bị

3 Quản lý môi trường

3.1 Hệ thống quản lý môi trường nội bộ doanh nghiệp

3.2 Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và thực hiện trạng thái sản xuất sạch hơn

3.3 Giáo dục và đào tạo liên quan đến bảo vệ môi trường và các danh hiệu và giải thưởng về bảo vệ môi trường

3.4 Trao đổi và công bố thông tin môi trường

3.5 Thực hiện các luật và quy định có liên quan

4 Mục tiêu về môi trường

4.1 Các mục tiêu môi trường và tình trạng hoàn thành

4.2 Phân tích dòng nguyên vật liệu của doanh nghiệp

4.3 Kế toán môi trường

4.4 Lợi ích môi trường

5 Các biện pháp và hiệu suất để giảm tải môi trường

5.1 Phát triển công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường.

5.2 Thu hồi và tái sử dụng các sản phẩm thải bỏ

5.3 Tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm năng lượng

5.4 Phát thải khí nhà kính và các biện pháp giảm thiểu

5.5 Phát thải khí thải và các biện pháp giảm thiểu

5.6 Tải trọng môi trường và các biện pháp giảm thiểu của quá trình hậu cần

5.7 Các biện pháp tiêu thụ và giảm thiểu tài nguyên (trừ nước)

5.8 Tiêu thụ tài nguyên nước và các biện pháp tiết kiệm nước

5.9 Tổng lượng nước thải và các biện pháp giảm thiểu

5.10 Phát sinh và xử lý chất thải rắn

5.11 Quản lý hóa chất nguy hiểm

5.12 Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và các biện pháp kiểm soát

5.13 Tình hình mua sắm xanh và các biện pháp đối phó liên quan

6 Mối quan hệ với xã hội và các bên liên quan

6.1 Mối quan hệ với nhân viên

6.2 Quan hệ với công chúng

6.3 Mối quan hệ với xã hội

 

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 dành cho doanh nghiệp sản xuất giấy

 

1 Hồ sơ công ty

Tên công ty, địa điểm trụ sở chính và thời gian thành lập Công ty TNHH G được thành lập vào năm ……… với số vốn đăng ký …. VNĐ, là nhà sản xuất chuyên nghiệp lớn nhất loại A giấy kraft trong nước. Một trong những doanh nghiệp sản xuất giấy chính, người đại diện theo pháp luật là …………. Trụ sở chính của công ty đặt tại ….., tỉnh Hòa Bình.

  • Tổng tài sản và doanh số

Là một công ty niêm yết lớn, G có một số công ty con và có danh tiếng nhất định trong ngành giấy và bao bì, là một địa điểm nghiên cứu và phát triển về bao bì các tông ở Việt Nam và là một trong những cơ sở sản xuất tiên tiến ở tỉnh Hòa Bình. Tổng tài sản của công ty là …. tỷ, bao gồm tài sản cố định … tỷ và tài sản lưu động là … tỷ.Tổng thu nhập hoạt động năm 2018 đạt … tỷ.

  • Số lượng nhân viên

Công ty có 1.975 nhân viên, bao gồm 1.339 nhân viên sản xuất và 259 nhân viên kỹ thuật. Có 632 sinh viên đại học trở lên.

  • Ngành và quy mô, sản phẩm hoặc dịch vụ chính

G Co.Ltd là một trong những doanh nghiệp sản xuất giấy lớn nhất cả nước chuyên sản xuất tấm lót kraft loại A. Hiện tại, công ty đã hình thành công suất sản xuất hàng năm là 635.000 tấn hộp kraft, 200.000 tấn bìa cứng kraft trắng, 450.000 tấn giấy sóng cường độ cao và 68.000 tấn giấy lụa. Là một ngành công nghiệp niêm yết lớn, G có một số công ty con và có danh tiếng nhất định trong ngành sản xuất giấy và đóng gói. Đây là cơ sở nghiên cứu và phát triển về bao bì các tông ở Việt Nam và là một trong những cơ sở công nghiệp tiên tiến ở tỉnh Hòa Bình.

2 Hướng dẫn Biên dịch

Phạm vi Báo cáo

Tất cả nội dung và dữ liệu báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong báo cáo này chỉ bao gồm trụ sở chính đặt tại Hòa Bình và một trong những công ty con của nó, và các vấn đề liên quan của các công ty con khác không được đề cập trong báo cáo này.

Thời hạn báo cáo

Khung thời gian cung cấp thông tin trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường này là năm 2020, tức là từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Báo cáo này được xuất bản vào tháng 4 năm 2021.

Các biện pháp và cam kết để báo cáo độ chính xác và độ tin cậy

Việc chuẩn bị báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 dành cho doanh nghiệp sản xuất giấy đã được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Chúng tôi đã đặc biệt ủy quyền cho công ty Minh Phương và các tổ chức chuyên môn của bên thứ ba khác chuẩn bị báo cáo và một nhóm chuẩn bị báo cáo đã được đặc biệt thành lập. Trưởng các phòng ban liên quan của trụ sở chính của công ty và các công ty con đều tham gia vào toàn bộ quá trình và dữ liệu được cung cấp sẽ được xem xét. Số liệu trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 này chủ yếu lấy từ số liệu thống kê hàng ngày của quản lý sản xuất của doanh nghiệp, số liệu thống kê của bộ phận tài chính và các bộ phận khác, các báo cáo giám sát liên quan và các văn bản phê duyệt liên quan của chi cục bảo vệ môi trường. Với thái độ nghiêm túc và thực tế, nhóm chuẩn bị báo cáo đã tuân thủ nghiêm ngặt “Hướng dẫn Lập Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường Doanh nghiệp. Sau khi công ty xem xét, nội dung báo cáo phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Vì vậy, công ty xin hứa sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung báo cáo và về tính chính xác, độ tin cậy của số liệu. hệ thống toàn vẹn của công ty có liên quan.

 

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 cho nhà máy sản xuất giấy

 

3 Quản lý môi trường

 3.1 Hệ thống quản lý môi trường nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống quản lý môi trường nội bộ của doanh nghiệp “Hệ thống giám sát môi trường doanh nghiệp” được thực hiện trong toàn bộ doanh nghiệp Phó giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý môi trường của công ty đồng thời là “giám đốc môi trường” của công ty. Văn phòng bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm quản lý môi trường đồng thời là “giám sát viên môi trường”, mỗi người đồng thời là “quản trị viên môi trường” của từng lĩnh vực bảo vệ môi trường, từng bộ phận phối hợp với nhau để cùng hoàn thành công tác quản lý bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

  • Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp và việc thực hiện nó

G tích cực thực hiện "Luật Bảo vệ Môi trường 2020", nghiêm túc nghiên cứu luật bảo vệ môi trường, tích cực công khai luật bảo vệ môi trường, nỗ lực thực hiện luật bảo vệ môi trường, và đã xây dựng một hệ thống quản lý môi trường lành mạnh. Xưởng bảo vệ môi trường xây dựng quy chuẩn kỹ thuật xử lý chất ô nhiễm, thường xuyên đào tạo nhân lực, thường xuyên bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường, có đầy đủ hồ sơ hoạt động tài khoản để đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường hoạt động tốt, thải hết chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn, cấp cứu tai nạn phù hợp với "Kế hoạch khẩn cấp" để giải quyết một cách kịp thời, tránh tai nạn ô nhiễm môi trường.

3.2 Doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và thực hiện trạng thái sản xuất sạch hơn

G đã thiết lập hệ thống quản lý môi trường vào năm 2002, thông qua chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 vào năm 2004 và thành công vượt qua cuộc đánh giá gia hạn chứng chỉ một lần nữa vào năm 2018. Công ty luôn tuân thủ các chính sách và hướng dẫn liên quan đến sản xuất sạch hơn, năm 2018, G đã vượt qua kiểm tra và chấp nhận sản xuất sạch hơn của cục Bảo vệ Môi trường. Sản xuất sạch hơn hiện tại của G chủ yếu được thực hiện từ các khía cạnh của công nghệ và thiết bị sản xuất, nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước.

3.2.1 Quy trình sản xuất và thiết bị

G áp dụng hệ thống điều khiển phân tán DCS, được bổ sung bởi một số công cụ chỉ báo địa phương và hiện đang ở trình độ tiên tiến của các nhà máy giấy trong nước cùng loại. Các bảng điều khiển được thiết lập tương ứng trong phân xưởng nghiền bột và phân xưởng sản xuất giấy để hiển thị và điều khiển các thông số quá trình thông qua máy tính, đồng thời hoàn thành việc quản lý sản xuất của phân xưởng và toàn nhà máy, để thực hiện tự động hóa quy trình sản xuất và toàn bộ quá trình quản lý sản xuất. Hệ thống QCS được thiết lập cho toàn bộ máy giấy để thực hiện kiểm soát tự động các đặc tính của giấy.

3.2.2 Tiết kiệm năng lượng

· Quy trình xử lý suôn sẻ và ngắn, và phân xưởng sản xuất áp dụng phân xưởng chung để giảm chiều dài đường ống và khoảng cách vận chuyển trong phân xưởng.

· Thực hiện chính xác các tính toán cân bằng tải, cân bằng nhiệt, cân bằng nước và cân bằng vật chất để điều chỉnh thiết bị đã chọn và khả năng của nó với quy mô sản xuất.

· Chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và vật liệu cách nhiệt mới.

· Xưởng nghiền bột áp dụng quá trình loại bỏ xỉ nồng độ cao và các quy trình khác để giảm tiêu thụ năng lượng.

· Chọn loại bộ phận ép mới để cải thiện độ khô của tờ giấy vào bộ phận làm khô.

· Phần sấy sử dụng mui kín khí và thiết bị thu hồi nhiệt để thu hồi một phần nhiệt năng.

· Máy giấy sử dụng biến tần AC để giảm tiêu thụ năng lượng.

· Bộ phận làm khô sử dụng hệ thống điều khiển bơm nhiệt để tiết kiệm hơi nước và nước ngưng tụ được thu hồi để tiết kiệm năng lượng nhiệt và chi phí xử lý.

· Cài đặt màn hình đo sáng để ghi dữ liệu.

 

lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021

 

3.2.3 Tiết kiệm nước

  • Để cải thiện tỷ lệ sử dụng nước thải, công ty đã đặc biệt đưa nước trắng nhập khẩu vào nhiều khay để xử lý nước trắng thải ra từ quá trình sản xuất giấy và tái sử dụng trong các xưởng nghiền bột và sản xuất giấy.
  • Tối ưu hóa khoảng cách vòi phun và khẩu độ đầu làm sạch để phun áp lực cao và thấp lên lưới và nỉ trong xưởng nhằm tiết kiệm nước.
  • Phân xưởng xử lý nước thải áp dụng quy trình màng kép để tái sử dụng nước thu hồi, đồng thời tích cực thực hiện công khai sản xuất sạch hơn và đào tạo nhân viên, chẳng hạn như cuộc họp phân tích quy mô tái sử dụng, cuộc họp đào tạo nhân viên và báo đen để nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn có thể thấm sâu vào trái tim của mỗi người lao động.

Thực hiện chính xác các tính toán cân bằng tải, cân bằng nhiệt, cân bằng nước và cân bằng vật chất để điều chỉnh thiết bị đã chọn và khả năng của nó với quy mô sản xuất.

· Chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và vật liệu cách nhiệt mới.

· Xưởng nghiền bột áp dụng quá trình loại bỏ xỉ nồng độ cao và các quy trình khác để giảm tiêu thụ năng lượng.

· Chọn loại bộ phận ép mới để cải thiện độ khô của tờ giấy vào bộ phận làm khô.

· Phần sấy sử dụng mui kín khí và thiết bị thu hồi nhiệt để thu hồi một phần nhiệt năng.

· Máy giấy sử dụng biến tần AC để giảm tiêu thụ năng lượng.

· Bộ phận làm khô sử dụng hệ thống điều khiển bơm nhiệt để tiết kiệm hơi nước và nước ngưng tụ được thu hồi để tiết kiệm năng lượng nhiệt và chi phí xử lý.

· Cài đặt màn hình đo sáng để ghi dữ liệu.

3.2.4 Trao đổi thông tin môi trường với các bên liên quan

Các bên liên quan của công ty là bộ phận bảo vệ môi trường các cấp, nhà cung cấp, người bán, công chúng, các đồng nghiệp trong ngành và nhân viên. Trong năm 2020, công ty đã thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin môi trường với các bên liên quan tổng cộng 35 lần, đồng thời truyền thông thông tin môi trường kịp thời và hiệu quả.

Sự tham gia của cộng đồng là một trong những hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, G tích cực truyền thông đến công chúng thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện như truyền hình, Internet và báo chí.

Qua điều tra có thể thấy, công chúng chủ yếu tìm hiểu thông tin về môi trường của G thông qua mạng Internet, thông báo từ người thân, bạn bè, đăng tải thông tin trên báo chí và chủ yếu quan tâm đến vấn đề xả thải khí thải, nước thải và chất thải rắn, điều này sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong công việc sau này. Năm 2018, 50% công chúng đánh giá tốt toàn diện về công bố thông tin môi trường của G và tin rằng thông tin môi trường do công ty công bố có thể đáp ứng nhu cầu của họ, 1% công chúng cho rằng việc công bố thông tin môi trường của G là kém và họ tin rằng thông tin môi trường do công ty tiết lộ không thể đáp ứng được nhu cầu của họ.

 

Xem thêm các dịch vụ tư vấn môi trường khác >>

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE