BIỆN PHÁP THI CÔNG TUYẾN ỐNG, KHOAN KÉO ỐNG NGẦM DẪN GAS

BIỆN PHÁP THI CÔNG TUYẾN ỐNG, KHOAN KÉO ỐNG NGẦM DẪN GAS, DỰ ÁN: ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LNG THỊ VẢI - PHÚ MỸ

Ngày đăng: 19-01-2021

1,104 lượt xem

BIỆN PHÁP THI CÔNG TUYẾN ỐNG, KHOAN KÉO ỐNG NGẦM DẪN GAS

 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LNG THỊ VẢI - PHÚ MỸ

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP (PVGAS)

 

NHÀ THẦU:

          CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN NAM (ALPHA-ECC)

          CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GAS PHÚC SANG MINH (JPS)

 

 

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.. 5

1.1 MÔ TẢ DỰ ÁN.. 5

1.2 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG.. 6

1.3 QUY MÔ, PHẠM VI DỰ ÁN.. 6

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC.. 6

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT.. 8

4. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU.. 8

5. TỔNG QUAN DỰ ÁN.. 8

5.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT TUYẾN ỐNG. 9

6. TỔNG QUAN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.. 13

6.1     BỐ TRÍ BÃI THI CÔNG VÀ PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN. 15

6.1.1      Bố trí bãi thi công hàn và phân đoạn kéo tuyến ống. 15

6.1.2      Phương án vận chuyển. 18

6.2     DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH. 19

6.3     BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN QUA ĐƯỜNG 965. 20

6.3.1      Mô tả tống quát biện pháp thi công. 20

6.3.2      Trình tự các bước thi công. 21

6.3.3      Xin giấy phép thi công. 22

6.3.4      Đảm bảo giao thông. 22

6.3.5      Thi công hố nhận ống và hố đẩy ống. 23

6.3.6      Công tác khoan dẫn hướng. 24

6.3.7      Công tác khoan dẫn hướng. 26

6.3.8      Lắp đặt ống 26”. 27

6.3.9      Lắp đặt điểm kiểm tra CP.. 29

6.3.10    Điền cát và bentonite vào khoảng trống. 29

6.3.11    Dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng. 30

6.4     BIỆN PHÁP THI CÔNG TUYẾN ỐNG DỌC ĐƯỜNG 965. 30

6.4.1      Mô tả tổng quát biện pháp thi công. 30

6.4.2      Trình tự thi công. 30

6.4.3      Xin giấy phép thi công. 31

6.4.4      Định vị tim tuyến. 31

6.4.5      Dọn sạch mặt bằng thi công và đường thi công. 31

6.4.6      Thi công đào hào mở. 32

6.4.7      Thi công lắp hàn tổ hợp tuyến ống. 35

6.4.8      Lắp đặt hệ thống chống ăn mòn điện hóa. 37

6.4.9      Thi công lắp băng cảnh báo và lấp hào. 37

6.4.10    Lắp đặt biển báo tuyến ống. 38

6.4.11    Dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng. 38

6.5     BIỆN PHÁP THI CÔNG TUYẾN ỐNG QUA ĐẦM LẦY VÀ SÔNG MỎ NHÁT. 38

6.5.1      Mô tả tống quát biện pháp thi công. 38

6.5.2      Trình tự thi công. 39

6.5.3      Xin giấy phép thi công. 40

6.5.4      Kiểm tra/ Khảo sát hiện trường. 40

6.5.5      Huy động và xây dựng chi tiết 40

6.5.6      Khảo sát và khoanh vùng. 41

6.5.7      Công tác dọn dẹp và san lấp. 41

6.5.8      Đào hào tuyến ống. 41

6.5.9      Công việc cải tạo. 41

6.5.10    Lắp và hàn nối 2 ống. 41

6.5.11    Chuyển ống đôi từ bãi ống lên ray kéo đẩy ống. 42

6.5.12    Lắp hàn ống trên ray kéo đẩy ống. 42

6.5.13    Kiểm tra khuyết tật mối hàn (NDT test). 44

6.5.14    Bọc mối hàn. 44

6.5.15    Lắp phao đẩy nổi lên tuyến ống. 44

6.5.16    Kéo đẩy ống trên ray. 45

6.5.17    Độ sâu nước trong mương. 45

6.5.18    Kế hoạch khắc phục sự cố hệ thống ray kéo đẩy ống. 45

6.5.19    Kế hoạch khắc phục cho sự cố hào bị sạt lở. 45

6.5.20    Kéo đẩy ống trong mương tuyến ống. 46

6.5.21    Kéo và hạ lắp đặt tuyến ống tại sông Mỏ Nhát. 46

6.5.22    Tháo dỡ và lắp đặt tuyến ống tại khu vực kéo đẩy ống. 47

6.5.23    Cắt tháo phao đẩy nổi trên tuyến ống. 48

6.5.24    Thi công lấp hào của tuyến ống. 48

6.5.25    Dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng. 49

7. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ. 50

8. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NHÂN LỰC. 50

9. ĐÁNH GIÁ RỦI RO (JSA). 50

10. PHỤ LỤC. 50

 

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 MÔ TẢ DỰ ÁN

Nằm trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để đảm bảo việc cung cấp khí đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng tại Khu vực Đông Nam Bộ bao gồm các nhà máy điện Nhơn Trạch, Phú Mỹ, Bà Rịa... và các hộ tiêu thụ công nghiệp khác. Dự án khoan kéo ống ngầm Đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ (Dự án) đang được Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) lập dự án đầu tư nhằm vận chuyến khí LNG tái hóa từ Kho LNG tại Thị Vải đến Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ (GDC Phú Mỹ) hiện hữu.

Hướng tuyến ống của dự án khoan ngầm đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận tại công văn số 11159/UBND-VP ngày 29/10/2019, theo đó tuyến ống xuất phát từ điểm đầu tại Kho LNG tại Thị Vải, khoan ngầm băng ngang đường 965, đi qua Khu Công nghiệp Cái Mép và Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 theo hành lang 3 tuyến ống dẫn sản phẩm lỏng hiện hữu của PV GAS, điểm cuối sẽ đấu nối vào đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 (dự kiến tại KP18+552) gần khu vực ngã ba Hội Bài, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến tuyến ống sẽ được hoàn thành sẵn sàng đưa vào sử dụng vào năm 2021

 

Hình 1: Sơ đồ tổng thể dự án Đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ

 

1.2 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Tuyến ống xuất phát từ kho LNG Thị Vải, đi qua Khu công nghiệp Cái Mép & Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, đấu nối vào tuyến ống NCS2- GĐ2 dự kiến tại KP18+552, gần khu vực ngã ba Hội Bài, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hướng tuyến ống của dự án đã được UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận tại Công văn số 11159/UBND-VP ngày 29/10/2019, theo đó tuyến ống xuất phát từ điếm đầu tại Kho LNG tại Thị Vải, khoan băng ngầm qua đường 965, sau đó đi dọc hành lang đường 965 (hướng ra Quốc lộ 51) đến hành lang tuyến ống dẫn sản phẩm lỏng hiện hữu của PV GAS, tuyến ống tiếp tục đi trong hành lang tuyến ống dẫn sản phẩm lỏng hiện hữu qua Khu Công nghiệp Cái Mép, qua sông Mỏ NháT, qua Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 và nối vào đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 (dự kiến tại KP18+552).

1.3 QUY MÔ, PHẠM VI DỰ ÁN

Quy mô Dự án đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ bao gồm:

Tuyến ống dẫn khí có chiều dài khoảng khoảng 6,1 km, đường kính 26 inch (660 mm). Tuyến ống có điểm đầu tại Kho LNG Thị Vải và điểm cuối đấu nối với đường ống NCS2- GĐ2 dự kiến tại KP 18+552 (gần ngã ba Hội Bài);

Trạm nhận thoi 26” gần ngã ba Hội Bài.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc gói thầu EPC bao gồm các phần chính như sau:

  • TKBVTC bao gồm thiết kế bản vẽ, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công đặc thù trong khu vực hành lang tuyến ống hiện hữu;
  • Mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị và lưu trữ theo TKBVTC được duyệt (bao gồm cả việc tiếp nhận lưu kho vật tư CĐT cung cấp - nếu có);
  • Công tác đấu nối vào hệ thống hiện hữu;
  • Lập tiến độ tống thế dự án và tiến độ chi tiết các đầu việc đảm bảo tối ưu về thời gian;
  • Thi công xây dựng, lắp đặt để hoàn thành công trình theo TKBVTC được phê duyệt
  • Thực hiện công tác tiền chạy thử (pre-commissioning) và chạy thử (commissioning) công trình.

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

         

Những định nghĩa và từ viết tắt sau sẽ được sử dụng trong tài liệu này:

        

Dự án

Dự án “Đường ống dẫn khí LNG Thị Vải- Phú Mỹ”

CĐT

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)

DAK

Công ty Quản lý Dự án Khí, là đại diện PVGas quản lý Dự án này.

Nhà thầu

EPC/Nhà thầu

Công Ty cổ phần xây lắp Dầu khí miền nam (ALPHA-ECC)

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Gas Phúc Sang Minh (JPS)

Công Ty TNHH TTCL VietNam (TVC)

Phạm vi công việc

Là toàn bộ Công việc của Nhà thầu EPC.

Công việc

Bao gồm tất cả Công việc của Nhà thầu EPC và những việc cần thiết khác để hoàn thành dự án

FS

Thiết kế cơ sở

TRD

Tài liệu yêu cầu kỹ thuật

TBE

Đánh giá kỹ thuật/ Technical Bidding Evaluation

        

4. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU

Mục đích của tài liệu này là đưa ra “Biện pháp thi công khoan khoan ngầm kéo ống lắp đặt tuyến ống trên bờ” của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền nam (ALPHA-ECC) cho gói thầu “Thiết kế, mua sắm, lắp đặt, thi công xây dựng và chạy thử công trình (EPC)” thuộc Dự án “Đường ống dẫn khí LNG Thị Vải- Phú Mỹ”, nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng của Dự án được đưa ra trong Hồ sơ mời thầu

 5. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tuyến ống dài khoảng 6.1 km, được chôn ngầm 1,5 - 2m, đi từ khu đất dự kiến đặt kho LNG Thị Vải, tuyến ống cắt ngang qua đường 965, chạy dọc đường 965, sau đó giao cắt với 3 đường ống dẫn sản phấm lỏng (nối từ nhà máy xử lý khí Dinh cố về kho cảng Thị Vải) và rẽ nhánh vào hành lang đi song song với 3 đường ống này, tuyến ống được nối vào đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2 (điểm đấu nối gần ngã ba Phước Hòa). Chi tiết như hình bên dưới:

5.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT TUYẾN ỐNG.

Tuyến ống trên bờ bao gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Tuyến ống từ LNG Thị Vải đi dọc theo hành lang đường 965.

Từ kho LNG tới điểm rẽ nhánh vào hành lang tuyến sản phẩm lỏng hiện hữu dài khoảng 700m, hành lang đoạn này rộng 20 - 30m, trong hành lang có 2 cột điện 66 Kv và 110 ICv, khoảng cách giữa 2 cột điện khoảng 20m, chưa có công trình nào được xây dựng dọc theo tuyến.

 


 

W____ „ 2_______ 10_______ 3,5'                     12,5*                                  15.

Hình 2: Mặt cắt điển hình dự kiến tuyến ống băng cắt qua đường 965

 

Hình 3: Mặt cắt điển hình dự kiến tuyến ống dọc hành lang đường 965

 

 

                       Hình 4: Hình ảnh thực tế hành lang tuyến ống dọc đường 965.

 

  • Phần 2: Hành lang tuyến ống dọc theo 3 đường ống dẫn sản phẩm lỏng hiện hữu (nối từ nhà máy xử lý khí Dinh cố về kho cảng Thị Vải).
  • Từ điếm rẽ nhánh tuyến đi qua khu vực ao cá và đầm lầy, tại khu vực này có 1 cây cầu đường bộ sắp xây dựng;
  • Tuyến đi tiếp băng qua khu vực sông Mỏ Nhát (độ sâu của sông sâu nhất là -10m theo báo cáo khảo sát tuyến NCS2.2) có chiều dài khoảng 700m;

 

Có thể bạn muốn biết:

Đường ống dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

Dự án tuyến ống Cái Mép – Phú Mỹ và trạm phân phối khí Phú Mỹ (giai đoạn I)

Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE