Các dự án khu dân cư lớn - yêu cầu giấy phép xây dựng hay yêu cầu ĐTM? Hoặc cả hai?

Các dự án xây dựng bao gồm các dự án khu dân cư lớn có thể phải thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM diễn giải các tiêu chí được áp dụng rộng rãi.

Ngày đăng: 24-12-2021

589 lượt xem

Các dự án khu dân cư lớn - yêu cầu giấy phép xây dựng hay yêu cầu ĐTM? Hoặc cả hai?

Các dự án xây dựng bao gồm các dự án khu dân cư lớn có thể phải thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM diễn giải các tiêu chí được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, thường phải đạt được các phê duyệt tiếp theo mặc dù nguyên tắc về nồng độ theo quy trình phổ biến trong dự án phát triển đô thị.

Về thuật ngữ "dự án phát triển đô thị"

Nhà đầu tư đã nộp đơn cho UBND tỉnh để xác định đánh giá tác động môi trường bắt buộc (nghĩa vụ ĐTM) cho một dự án xây dựng khu dân cư với diện tích khoảng 24 ha và tổng diện tích sàn khoảng 320.000 m2.

Trong quyết định của mình, UBND tỉnh Đồng Nai xác định rằng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường nào được thực hiện. Trong trường hợp không có đường vào trong khu vực dự án, dự án xây dựng không thuộc loại "dự án phát triển đô thị" theo Phụ lục 1, mục 18, chữ b của dự án phát triển đô thị.

Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án khu dân cư, được thực hiện bởi dự án phát triển đô thị, cho phép các quốc gia thành viên thiết lập các giá trị ngưỡng hoặc tiêu chí về thời điểm thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM. Tuy nhiên, quyền quyết định này bị giới hạn bởi nghĩa vụ đối với các dự án chủ thể có khả năng tác động đáng kể đến môi trường do tính chất, quy mô hoặc vị trí của chúng (trong mọi trường hợp) liên quan đến các tác động của chúng.

Tổng quan về nội dung

A. Giới thiệu

B. "Quy hoạch đô thị" như được định nghĩa trong dự án phát triển đô thị

1. Định nghĩa

2. Hiểu biết về đa chức năng, hiệu ứng từ và ý chí tổng thể trong Rsp và tài liệu đa chức năng

b. Hiệu ứng từ

c. Tổng số sẽ

d. Trường hợp hiện tại

e. Kết luận

3. Dự án phát triển đô thị mở rộng

C. Điều gì tiếp theo từ điều này?

1. Cần có thêm giấy phép

2. Ảnh hưởng của thông báo ĐTM đến các thủ tục phê duyệt tiếp theo và Hiệu lực ràng buộc của thông báo ĐTM

3. thay đổi đối với dự án

D. Tóm tắt

 

Các dự án khu dân cư lớn - yêu cầu giấy phép xây dựng hay yêu cầu ĐTM? Hoặc cả hai?

 

A. Giới thiệu

Các dự án nhà ở lớn hầu hết được xây dựng ở ngoại ô. Những khu vực này hầu hết không phát triển. Vì các dự án như vậy thường cũng bao gồm các tòa nhà được sử dụng cho các mục đích khác ngoài các tòa nhà cho mục đích ở và chúng cũng phải có giao thông đi lại, chúng thường không đủ giấy phép theo yêu cầu của các luật vật liệu hiện hành khác nhau.

Trong khuôn khổ của luật Đánh giá Tác động Môi trường, một quy định riêng đã được tạo ra đối với các dự án như vậy, cụ thể là "các dự án phát triển đô thị". Nếu các giá trị ngưỡng nhất định bị vượt quá và đáp ứng các yêu cầu nhất định, thì cần phải có đánh giá tác động môi trường (dưới dạng "ĐTM") đối với các dự án phát triển đô thị đó. Tuy nhiên, một ĐTM được thực hiện không có nghĩa là không cần xin thêm giấy phép trong khu vực các dự án phát triển đô thị. Ngược lại, tất cả các giấy phép theo yêu cầu của luật vật liệu hiện hành phải được nộp.

Bài viết này sẽ làm sáng tỏ hơn về cách xác định các dự án phát triển đô thị và cách Rsp gần đây đã giải thích các tiêu chí pháp lý. Bài báo này cũng chỉ ra những ảnh hưởng của (i) thông báo đánh giá tác động môi trường ĐTM đối với các thủ tục phê duyệt tiếp theo và (ii) những thay đổi đối với dự án đã lập kế hoạch đối với bản thân thông báo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

B. "Quy hoạch đô thị" theo định nghĩa của dự án phát triển đô thị

1. Định nghĩa

Theo luật Đánh giá tác động môi trường quy định, các dự án phát triển đô thị có sử dụng đất ít nhất 15 ha và tổng diện tích sàn hơn 150.000 m2 phải thực hiện nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM một cách đơn giản thủ tục. Dự án phát triển đô thị được hiểu là một dự án phát triển nhằm phát triển tổng thể đa chức năng, ít nhất là với các công trình nhà ở và thương mại bao gồm đường vào và các công trình cung cấp cho mục đích này với diện tích lưu vực vượt ra ngoài diện tích của dự án. Các dự án phát triển đô thị hoặc các bộ phận của chúng không còn được coi là như vậy sau khi chúng đã được thực hiện. Điều này cho thấy rõ ràng rằng sự phát triển liên tục của các quận thành phố không gây ra nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM. Thuật ngữ phát triển đô thị nhằm mục đích bao hàm các dự án mở rộng đô thị lớn đòi hỏi tái phân bổ và xây dựng trên diện rộng. Tuy nhiên, nó cũng bao gồm các dự án ở các thị trấn nhỏ hơn.

Điều cần thiết nữa là ý chí tổng thể để thực hiện dự án phát triển đô thị phải được công nhận.

2. Đánh giá tác động môi trường cho khu dân cư

Định nghĩa được đưa ra đã dẫn đến những tranh cãi trong vài năm qua về thực tế của dự án phát triển đô thị. Nền tảng của điều này là nó đã được xác định (ít nhất là trong trường hợp đầu tiên) đối với một số dự án lớn trong những năm gần đây là không thực hiện ĐTM. Ví dụ về điều này là các dự án khu dân cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Dự án có quy mô khoảng 24 ha, tổng diện tích sàn khoảng 320.000 m2 và bao gồm một khuôn viên giáo dục với diện tích 19.600 m2, một trung tâm chăm sóc ban ngày và một nhà cung cấp địa phương. B phủ nhận rằng dự án phát triển đô thị là một hành vi vi phạm, mặc dù vượt quá đáng kể các giá trị ngưỡng của Phụ lục 1, bởi vì không có tài liệu tham khảo bên ngoài, không có hiệu ứng từ tính và dự án chủ yếu nhằm mục đích sử dụng cho dân cư từ 7.000 đến 8.000 người.

Trong trường hợp không có các tòa nhà thương mại, có thể cho rằng không có đa chức năng. Phát hiện này đã bị thu hồi bởi vì, do giá trị ngưỡng vượt quá đáng kể và dân số cư trú dự kiến, dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng ô nhiễm giao thông đối với môi trường, nhưng từ kết quả của phát hiện thì không thể suy ra với sự chắc chắn cần thiết rằng Dự án này dự kiến ​​sẽ không có tác động đáng kể đến môi trường. Chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định rằng không thực hiện báo cáo ĐTM. Dự án bao gồm tổng diện tích sàn 707.500 m2 để xây dựng dự án khu dân cư.

Dự án cũng dự kiến ​​sử dụng hỗn hợp cho các công ty khởi nghiệp và kinh doanh với tổng diện tích sàn là 2.500 m2 và khuôn viên trường học với tổng diện tích sàn là 29.000 m2. Nó cũng đã được lên kế hoạch để mở ra các phương tiện giao thông công cộng (ga tàu điện ngầm và xe buýt công cộng), giao thông cá nhân có động cơ và các tuyến đường giao thông cho người đi bộ và đi xe đạp. Việc phát triển giao thông nội bộ nên bị chặn đối với giao thông cơ giới riêng lẻ. Theo báo cáo, việc phát triển 707.500 m2 cho mục đích ở dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường giao thông ngày càng gia tăng. Điều này ngay cả khi sự phát triển nội bộ của dự án không dành cho giao thông cá nhân cơ giới, bởi vì theo quan điểm của khả năng dân cư, giao thông cá nhân cơ giới được mong đợi trên các đường lái xe đến các nhà để xe tập thể.

3. Mở rộng các dự án phát triển đô thị

Các dự án phát triển đô thị xác định có nghĩa vụ ĐTM trong bất kỳ trường hợp nào, cũng có thể có nghĩa vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trong các trường hợp riêng lẻ đối với các dự án khác. Trường hợp này xảy ra nếu việc mở rộng các dự án phát triển đô thị chưa được thực hiện đầy đủ đạt hoặc vượt quá quy mô sử dụng đất 15 ha và tổng diện tích sàn hơn 150.000 m2 và sự thay đổi dẫn đến tăng công suất ở ít nhất 7,5 ha đất và hơn 75.000 m2 tổng diện tích sàn ông theo dõi.

Tổng công suất đã được phê duyệt trong năm năm qua, bao gồm cả việc mở rộng công suất được yêu cầu, sẽ được đưa vào, với điều kiện thay đổi được yêu cầu là mức mở rộng công suất ít nhất 25% giá trị ngưỡng. Trong trường hợp có những thay đổi như vậy, trong từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền phải xác định xem việc mở rộng có gây ra các tác động có hại, khó chịu hoặc ô nhiễm đáng kể đối với môi trường hay không và liệu có phải thực hiện ĐTM cho sự thay đổi theo kế hoạch hay không.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các quận thành phố đã phát triển về mặt lịch sử và không nhất quán sẽ không được tính đến khi kiểm tra sự thay đổi và tích lũy hàng tồn kho vì đã có hoặc không có ý chí quy hoạch tổng thể.

 

báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án khu dân cư

 

C. Điều gì tiếp theo từ điều này?

1. Xin thêm giấy phép là cần thiết

Câu hỏi về việc liệu một dự án phát triển đô thị có phải chịu nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM hay không chỉ liên quan đến việc phát triển địa điểm để phát triển đa chức năng của khu vực. Thủ tục này không bao gồm việc phê duyệt các dự án xây dựng riêng lẻ. Thiết kế cụ thể của sự phát triển trong tất cả các chi tiết cụ thể không phải là (chưa) chủ đề của dự án, mà là của các dự án tiếp theo. Chỉ ở giai đoạn sau của dự án này, mới phải xin các giấy phép cần thiết, chủ yếu là giấy phép xây dựng, giấy phép cơ sở hoạt động, giấy phép theo luật nước, v.v.

Mặc dù nguyên tắc tập trung các thủ tục quy định tại Mục 3 dự án phát triển đô thị cũng được áp dụng cho các dự án phát triển đô thị, các luật liên quan thường không thể được áp dụng vì quy hoạch của các dự án thực hiện vẫn chưa được hoàn thành. Trong trường hợp không có quy hoạch hoàn chỉnh của các dự án thực hiện, thì tác động môi trường cụ thể của các dự án thực hiện này vẫn chưa được xác định.

Vì nghĩa vụ ĐTM đối với các dự án phát triển đô thị không áp dụng cho các dự án xây dựng riêng lẻ, nên cũng có thể có thêm nghĩa vụ ĐTM đối với việc thực hiện, ví dụ đối với các trung tâm mua sắm, nhà để xe và những thứ tương tự.

2. Ảnh hưởng của thông báo ĐTM đối với các thủ tục phê duyệt tiếp theo và hiệu lực ràng buộc của thông báo ĐTM

Ngay cả khi dự án trong thủ tục ĐTM chỉ là sự phát triển của địa điểm, các thông số kỹ thuật cho sự phát triển tiếp theo được xây dựng trong thủ tục ĐTM. Người ta nên nghĩ đến những thay đổi về địa hình, ranh giới xây dựng đặc biệt liên quan đến tổng diện tích, chiều cao tối đa của tòa nhà, số lượng chỗ đậu xe tối đa được phép, khu vực làm sạch và xanh, kết nối giao thông (FN 30), giới hạn ô nhiễm và những thứ tương tự.

Theo Mục 17 dự án phát triển đô thị, thông báo ĐTM có hiệu lực ràng buộc rõ ràng trong các thủ tục phê duyệt các dự án thực hiện theo các quy định hành chính áp dụng cho các dự án đó. Do đó, các cơ quan chuyên môn bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của thông báo ĐTM.

3. Những thay đổi đối với dự án

Theo nguyên tắc chung, các thay đổi đối với giấy phép ĐTM chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ hạn chế. dự án phát triển đô thị đưa ra các quy định đặc biệt cho các dự án phát triển đô thị vì thực tiễn cho thấy cần phải đổi lịch. Theo các quy tắc đặc biệt này, một mặt quyết định có thể được thay đổi cho đến khi được cơ quan cấp phép thực thi. Việc thực hiện không chỉ bao gồm việc thực hiện dự án phát triển, mà còn cả việc thực hiện các dự án riêng lẻ. Điều này bao gồm những thay đổi sau đây, trong chừng mực có thể dự kiến ​​các tác động tiêu cực đến tài sản cần được bảo vệ dựa trên các tiêu chí đánh giá trong thủ tục ĐTM được thực hiện:

• Thay đổi về sử dụng đất hoặc tổng diện tích sàn,

• Những thay đổi về mức độ của các khu vực xâm nhập,

• Những thay đổi về số lượng và sự phân bố không gian của các chỗ đậu xe,

• thay đổi về chiều cao của tòa nhà,

• Thay đổi về loại hình sử dụng và phân bổ theo không gian của tổng số dự phòng,

• thay đổi trong việc cung cấp năng lượng,

• Những thay đổi đối với hệ thống giao thông và phát triển cũng như

• Các thay đổi đối với hệ thống chất thải và vệ sinh.

D. Tóm tắt

Nếu một dự án xây dựng chỉ bao gồm các công trình nhà ở thì không cần ĐTM. Trong trường hợp này, (chỉ) giấy phép xây dựng và nếu cần, giấy phép theo các luật vật chất khác, ví dụ: theo luật bảo tồn thiên nhiên, luật nước và những thứ tương tự, phải được xin. Tuy nhiên, nếu dự án vượt quá các giá trị ngưỡng trong Phụ lục 1 và không chỉ liên quan đến các tòa nhà dân cư, thì có thể phải thực hiện báo cáo tác động môi trường ĐTM. Trong những năm gần đây, Rsp đã giải thích các tiêu chí trên cơ sở đó cần phải kiểm tra xem có một dự án phát triển đô thị nào trên diện rộng hay không. Điều này dẫn đến (cũng) do các dữ kiện của Phụ lục II của Chỉ thị ĐTM phải được diễn giải một cách độc lập và Chỉ thị ĐTM có phạm vi áp dụng rộng rãi theo quy định. Phạm vi của nó nên mở rộng đến tất cả những dự án, do loại hình, quy mô hoặc vị trí của chúng, có thể có tác động đáng kể đến môi trường. Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm có nghĩa vụ xác định và xác định chính xác những ảnh hưởng này đối với môi trường.

Nếu giấy phép được cấp cho một dự án phát triển đô thị theo dự án phát triển đô thị, thì giấy phép phải được cấp theo các luật vật chất liên quan, mặc dù quy trình phê duyệt thường tập trung, vì các tác động môi trường cụ thể của các dự án thực hiện riêng lẻ tại chưa thể đánh giá cụ thể thời gian thực hiện dự án ĐTM do chưa có quy hoạch chi tiết.

Các dự án xây dựng khu dân cư thuần túy không bị coi là "dự án phát triển đô thị" theo nghĩa của dự án phát triển đô thị. Nếu các dự án khu dân cư lớn bao gồm cơ sở hạ tầng thương mại và các cơ sở hạ tầng khác, thì có thể phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM. Cơ quan tư pháp gần đây đã giải thích các tiêu chí khá rộng. ĐTM cho dự án phát triển đô thị chỉ liên quan đến sự phát triển, chứ không liên quan đến các dự án thực hiện, vì vậy cần phải có giấy phép để xây dựng và vận hành các tòa nhà theo luật vật liệu hiện hành.

 

Xem thêm Phân loại giám sát môi trường (quan trắc môi trường) theo thông tư 25

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782