Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò thịt quy mô công nghiệp

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

  • Mã SP:TR Bo
  • Giá gốc:60,000,000 vnđ
  • Giá bán:55,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

I.4.1. Các văn bản pháp lý về đầu tư

I.4.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam

II.1.1. Tình hình kinh tế-xã hội ở Việt Nam năm 2018

II.1.2. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018

II.1.3. Kết cấu dân số

II.1.4. Tập tính tiêu dùng

II.2. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam

II.2.1. Vị trí địa lý tự nhiên

II.2.2. Dân số

II.2.3. Vị trí kinh tế:

II.2.4. Địa hình

II.2.5. Khí hậu, thời tiết

II.2.6. Các hiện tượng tự nhiên cực đoan

II.3. Phân tích thị trường

II.3.1. Thị trường thịt bò thế giới

II.3.2. Thị trường thịt bò tại Việt Nam

II.3.3. Triển vọng phát triển của thị trường thịt bò

II.4. Một số Trang trại nuôi bò điển hình trong nước.

II.4.1. Trang trại nuôi bò thịt của Công ty của Hoàng Anh Gia Lai

II.4.2. Trang trại nuôi bò của Công ty cổ phần TH Milk tại Nghệ An

II.4.3. Trang trại nuôi bò Úc của Công ty Cổ phần nông nghiệp R và D

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư.

III.1.1. Mục tiêu chung

III.1.2. Mục tiêu riêng

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng

III.2.1. Sự cần thiết đầu tư

III.2.2. Chủ trương:

III.3. Mục tiêu cụ thể

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG  TRANG TRẠI

V.1. Quy mô đầu tư dự án

V.1.1. Khu điều hành và sản xuất thức ăn

V.1.2. Khu xử lý phân, khu xử lý nước thải

V.1.3. Hạ tầng kỹ thuật

V.2. Đầu tư máy móc thiết bị

V.3. Lựa chọn con giống

V.3.1. Nhập và vận chuyển bò về Việt Nam

V.3.2. Phương thức vận chuyển:

V.3.3. Chuồng trại nuôi bò

V.3.4. Dinh dưỡng và thức ăn cho Bò

V.3.5. Kỹ thuật chăm sóc và phối giống bò

V.3.6. Các loại bệnh truyền nhiễm thường gặp

V.4. Trồng cỏ

V.4.1. Chọn giống và nhân giống cỏ

V.4.2. Trồng cỏ

V.5. Nuôi trùn quế

V.5.1. Khái quát về trùn quế

V.5.2. Đặc điểm sinh học

V.5.3. Đặc điểm sinh sản

V.5.4. Thành phần dinh dưỡng

V.6. Sản phẩm và phương án tiêu thụ

V.6.1. Sản phẩm của dự án

V.6.2. Phương án tiêu thụ sản phẩm

V.7. Mô hình đầu tư xây dựng trang trại bò thịt

V.7.1. Kế hoạch xây dựng

V.7.2. Qui Mô Định Hình

V.7.3. Tổng diện tích trang trại

V.8. Phương án sản xuất

V.8.1. Kế hoạch sản xuất

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG  LAO ĐỘNG

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty

VI.1.1. Mô  Hình  Tổ Chức

VI.1.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành

VI.2. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

VI.2.1. Lao động trực tiếp

VI.2.2. Lao động gián tiếp

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

VII.1. Tiến độ thực hiện

VII.2. Giải pháp thi công xây dựng

VII.2.1. Phương án thi công

VII.3. Sơ đồ tổ chức thi công

VII.4. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG VIII:ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường

VIII.1.1. Giới thiệu chung

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

VIII.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

VIII.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

VIII.1.6. Trong thời gian hoạt động của trang trại bò thịt

VIII.1.7. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

VIII.1.8. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi bò và trồng cỏ

VIII.1.9. Kết luận

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt

IX.2.2. Chi phí thiết bị

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án:

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

IX.2.5. Chi phí khác

IX.2.6. Dự phòng phí:

IX.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng:

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

X.2. Nguồn vốn

X.3. Phương án hoàn trả vốn vay

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

XI.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán

XI.1.2. Phương án Tài Chính

XI.1.3. Qui trình nuôi dưỡng đàn bò.

XI.1.4. Cơ sở tính toán

XI.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XII.1. Kết luận

XII.2. Kiến nghị

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

- Công ty TNHH Phúc Lâm Hoa.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401858980 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 19/10/2017..

- Địa chỉ trụ sở: Số 14A, Đường Hàm Tử, Ph Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0903 510 158 - Email: phuclamhoa.thp@gmail.com

- Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng ./.)

- Ngành nghề chính:

+ Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò.

+ Chăn nuôi dê, cừu, lợn, chăn nuôi gia cầm.

+ Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

+ Hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản….

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ : 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại : (028) 22142126   ;  Fax: (028) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án trang trai chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

- Tên dự án:Trang trại nuôi bò thịt công nghệ cao

- Địa điểm:   Tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Quỹ đất của dự án: 1.620.389 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Phúc Lâm Hoa. Trong đó diện tích đất xây dựng chuồng trại, cơ sở hạ tầng khoảng 47.872 m2, còn lại là diện tích trồng nguyên liệu ngô và các giống cỏ cao sản.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò thịt quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng tại thành phố HCM và các tỉnh phía Nam.

+ Phát triển chăn nuôi đàn bò thịt từ 30.000 con/năm.

- Quy mô đàn bò: sau 5 năm trang trại nuôi ổn định 30.000 con / năm.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE