Đánh giá tác động môi trường hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên của ĐTM, cái gọi là sàng lọc, cần phải xác định xem có nên thực hiện đánh giá tác động môi trường cho một dự án cụ thể hay không, chẳng hạn như là một trang trại gió.

Ngày đăng: 28-10-2021

719 lượt xem

Đánh giá tác động môi trường hoạt động như thế nào?

Hình sau đây minh họa một cách sơ đồ trình tự của ĐTM.

Xác định nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường

Trong bước đầu tiên của ĐTM, cái gọi là sàng lọc, cần phải xác định xem có nên thực hiện đánh giá tác động môi trường cho một dự án cụ thể hay không, chẳng hạn như là một trang trại gió. Quyết định cho điều này trong ví dụ này trên hết là số lượng tuabin gió riêng lẻ, sự xuất hiện của các loài chim và dơi có nguy cơ tuyệt chủng, sự gần gũi với các ngôi làng và mức độ thực vật đó đã có trong môi trường.

Xác định nghĩa vụ ĐTM: Quy trình ra quyết định theo Phụ lục 1 của ĐTM

Phụ lục 1 của Luật đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có danh sách các dự án yêu cầu ĐTM. Phụ lục 1 liệt kê tổng cộng 149 loại dự án, thường có dấu hiệu về giá trị ngưỡng mà từ đó các đơn đặt hàng có cường độ đánh giá tác động môi trường được thực hiện. Phụ lục 1 bao gồm các loại dự án từ các lĩnh vực sau:

Sản xuất nhiệt, khai thác mỏ và năng lượng

Đá và đất, thủy tinh, gốm sứ, vật liệu xây dựng

Thép, sắt và các kim loại khác, bao gồm cả chế biến

Sản phẩm hóa chất, dược phẩm, tinh chế và chế biến dầu khoáng

Xử lý bề mặt nhựa

Gỗ, bột giấy

Thực phẩm, đồ uống, thức ăn, nông sản

Thu hồi và xử lý chất thải và các chất khác

Lưu trữ các chất và hỗn hợp

Các nhà máy công nghiệp khác

Năng lượng hạt nhân

Bãi chôn lấp

Các dự án quản lý nước liên quan đến việc sử dụng hoặc phát triển một vùng nước

Dự án giao thông

Khai thác và lưu trữ vĩnh viễn carbon dioxide

Hợp nhất đất

Các dự án lâm nghiệp và nông nghiệp

Dự án xây dựng

Đường ống và các cài đặt khác

Danh sách phân biệt giữa các dự án mà đánh giá tác động môi trường luôn được thực hiện, ví việc xây dựng đường dây điện cao thế 220kV hoặc 380kV với chiều dài hơn 15 km (được chỉ định bởi X) và những dự án mà kiểm tra sơ bộ diễn ra. Một cuộc kiểm tra sơ bộ về trường hợp cá nhân áp dụng cho các dự án, theo đánh giá của nhà lập pháp, các tác động bất lợi đáng kể đến môi trường là có thể, nhưng không được mong đợi trong mọi trường hợp cá nhân. Mục đích của việc đánh giá sơ bộ sau đó là ước tính các tác động môi trường có thể xảy ra của dự án và quyết định xem có cần có cần ĐTM cho một dự án cụ thể hay không.

Trong kiểm tra sơ bộ, một sự khác biệt được thực hiện giữa các bài kiểm tra sơ bộ chung và cụ thể tại chỗ.

Trong cuộc kiểm tra sơ bộ chung về trường hợp cá nhân (được chỉ định bởi A), cơ quan có thẩm quyền xác định xem một Các dự án theo đặc điểm của nó (ví .B, nguy cơ tai nạn), vị trí của nó (ví .B. các khu vực được bảo vệ, độ nhạy cảm sinh thái) hoặc bằng e.B mức độ nghiêm trọng, thời gian và tần suất của các tác động môi trường có thể làm cho ĐTM cần thiết. Một ví dụ là việc xây dựng đường dây điện 110kV với chiều dài từ 5 đến 15 km. Các tiêu chí kiểm tra sơ bộ chung về từng trường hợp được liệt kê trong Phụ lục 2 UVPG.

Các hệ thống công suất hoặc kích thước thấp, đường dây điện áp cao thế 110 kV ngắn hơn 5km, được thử nghiệm trước, theo đó tình hình địa phương đặc biệt được xem xét. Ngoài ra, việc thực hiện đánh giá tác động môi trường có thể là cần thiết nếu dự án theo kế hoạch làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Để biết thêm chi tiết về thời điểm ĐTM phải được thực hiện, hãy xem Đánh giá tác động môi trường: Các khía cạnh khác nhau là gì?

Ngoài Phụ lục 1 với ĐTM, nghĩa vụ ĐTM của các dự án mới cũng có thể xuất phát từ các quy định khác: Đối chiếu Khai thác pháp lệnh đánh giá tác động môi trường.

Việc thực hiện ĐTM không chỉ có thể đối với các dự án hoàn toàn mới. Ngoài ra các dự án hiện tại sẽ được thay đổi (cái gọi là dự án thay đổi) có thể phải chịu đánh giá tác động môi trường một lần nữa hoặc lần đầu tiên.

ĐTM cũng có thể được xem xét nếu các tác động môi trường đáng kể được mong đợi cho một số dự án riêng lẻ cùng nhau (cái gọi là dự án tích lũy). trong số các dự án tích lũy như vậy. Đây là khi ít nhất hai dự án cùng loại có liên quan chặt chẽ và việc lắp đặt các dự án được liên kết với các cơ sở vận hành hoặc kỹ thuật chung. Ngay cả trong những trường hợp như vậy, có thể có nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường. Nó dựa trên thực tế là các dự án cùng nhau có thể gây ra các tác động môi trường vượt xa tác động của dự án riêng lẻ và do đó rất quan trọng đối với quyết định phê duyệt.

Xác định phạm vi điều tra

Nếu một đánh giá tác động môi trường được thực hiện, bước tiếp theo thường là xác định khung kiểm tra cho báo cáo ĐTM (cái gọi là "scoping"). Để thúc đẩy điều này, cơ quan có thẩm quyền thông báo và tư vấn cho nhà quảng bá dự án ở giai đoạn đầu về nội dung (ví dụ.B. cân nhắc về nước ngầm), phạm vi (tập trung vào một số hàng hóa được bảo vệ), mức độ chi tiết và các phương pháp được sử dụng (ví dụ tính thằn lằn hàng rào xảy ra) của các cuộc điều tra.

Cơ quan có thẩm quyền có thể cho người quảng bá dự án cơ hội thảo luận về khuôn khổ điều tra. Ngoài người quảng bá dự án, thường nên bao gồm chuyên môn hơn nữa và kiến thức của các bên thứ ba, tức là các chuyên gia, hiệp hội môi trường, chính quyền hoặc các bên thứ ba khác, trong cái gọi là cuộc hẹn scoping. Trong một số trường hợp nhất định, e.B nếu các bên liên quan đồng ý với khung điều tra được đề xuất, ngày đó có thể được miễn và đánh giá của chính quyền và hiệp hội có thể có được bằng văn bản.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM sau đó được soạn thảo trên cơ sở khuôn khổ điều tra được xác định. Nội dung được trình bày bằng văn bản và thường được minh họa bằng hình minh họa và bản đồ. Báo cáo ĐTM có ít nhất:

  • Mô tả về môi trường trong khu vực nghiên cứu (kiểm kê và đánh giá),
  • Mô tả dự án (vị trí, loại, thiết kế kỹ thuật, kích thước),
  • Mô tả các lựa chọn thay thế hợp lý được xem xét bởi nhà quảng bá;
  • Mô tả các đặc điểm của dự án, vị trí và các biện pháp dự kiến loại trừ, giảm thiểu, bù đắp hoặc thay thế các tác động bất lợi đáng kể đến môi trường của dự án;
  • Mô tả về các tác động môi trường đáng kể dự kiến,

Nói chung là dễ hiểu, tóm tắt phi kỹ thuật.

Sự tham gia của công chúng và các cơ quan chức năng khác

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã được lập, trước tiên nó được kiểm tra đầy đủ bởi cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo rằng tất cả các tác động liên quan và các biện pháp cần thiết đã được tính đến, công chúng và các cơ quan lợi ích công cộng (đặc biệt là các cơ quan chuyên môn) hiện có cơ hội tham gia trong khuôn khổ thủ tục phê duyệt tương ứng. Các tài liệu được đưa ra cho công chúng. Điều này có nghĩa là chúng được cung cấp cho công chúng để kiểm tra dưới dạng giấy ở ít nhất một nơi, thường là ngay cả ở một số nơi. Các tài liệu được thiết kế cũng có thể truy cập điện tử thông qua các cổng thông tin đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tài liệu được đặt ra vẫn mang tính quyết định. Công chúng bị ảnh hưởng bởi dự án có thể bình luận về dự án như một phần của sự tham gia và, nếu cần thiết, tham gia vào một cuộc họp thảo luận. Làm thế nào thông tin nhận được từ công chúng đã được tính đến được ghi lại và hợp lý. Vào cuối thủ tục, quyết định sẽ được thông báo cho công chúng. Chuyên môn của các cơ quan chuyên môn khác cũng rất quan trọng để có được thông tin về khả năng tương thích môi trường của các dự án.

Xem xét báo cáo ĐTM trong quyết định phê duyệt

Trước khi có quyết định phê duyệt dự án, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp tác động môi trường của dự án một lần nữa. Ngoài kết quả của báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, các tuyên bố của các cơ quan chức năng và công chúng liên quan và, nếu cần thiết, kết quả điều tra của chính họ được đưa vào trình bày tóm tắt. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền đánh giá tác động môi trường của dự án trên cơ sở bản tóm tắt này. Nó biện minh cho đánh giá của nó. Việc đánh giá hợp lý sau đó phải được tính đến trong quyết định nhập học.

Thông báo và biện minh cho quyết định

Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định ủy quyền công khai và giải thích quyết định hợp lý về việc ủy quyền hoặc từ chối dự án để thanh tra.

 

Xem thêm các bài viết liên quan khác

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE