Quy trình xử lý chất thải nguy hại

Quy trình xử lý chất thải nguy hại

 • Các chất xử lý nước thải thông thường và các loại của chúng

  21-02-2022 // 572 lượt xem

  Các chất xử lý nước bao gồm chất tạo bông, chất ức chế ăn mòn, chất ức chế cáu cặn, chất diệt khuẩn, chất phân tán, chất làm sạch, chất tạo màng trước, chất khử bọt, chất khử màu, chất tạo chelating, chất khử oxy và nhựa trao đổi ion.

  Chi tiết →

 • Áp lực bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

  17-01-2022 // 825 lượt xem

  Để tăng cường các yêu cầu về bảo vệ môi trường, chính phủ đã đưa ra luật bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, nhiều chính sách hơn nữa để cải thiện hơn nữa các tiêu chuẩn môi trường cho cải cách phía cung, in ấn 2020

  Chi tiết →

 • Vướng mắc trong xử lý nước thải đô thị

  19-10-2021 // 656 lượt xem

  Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở TPHCM ngày càng tăng, bất chấp đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tiến công nghệ, quản lý nước của thành phố - cả cung cấp và vệ sinh - vẫn là một nhiệm vụ phức tạp như trước đây, nhưng với một số thách thức mới.

  Chi tiết →