KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CHẾ TÁC KIM HOÀN 2021

Trên cơ sở kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ (xem phụ lục 4); đánh giá sơ bộ hồ sơ đấu thầu thiết bị chế tác kim hoàn về các đáp ứng các điều kiện của từng hồ sơ đấu thầu HSDT (xem phụ lục 5), kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây

Ngày đăng: 19-10-2021

204 lượt xem

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CHẾ TÁC KIM HOÀN 2021

1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HỒ SƠ ĐẤU THẦU THIẾT BỊ CHẾ TÁC KIM HOÀN

1.1    Kết quả đánh giá về tính hợp lệ và sự đầy đủ, đáp ứng các điều kiện kỹ thuật của HSDT.

Trên cơ sở kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ (xem phụ lục 4); đánh giá sơ bộ hồ sơ đấu thầu thiết bị chế tác kim hoàn về các đáp ứng các điều kiện của từng hồ sơ đấu thầu HSDT (xem phụ lục 5), kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây :

STT

Nội dung đánh giá

Công ty DC

Công ty Quốc Tế

1

Tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đấu thầu HSDT

Đạt

Đạt

2

Đáp ứng các điều kiện kỹ thuật nêu trong HSMT

Đạt

Đạt

KẾT LUẬN

ĐẠT

ĐẠT

Đính kèm theo báo cáo này: bản kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ, bản đánh giá về sự đáp ứng các điều kiện kỹ thuật của HSDT.

 Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, sự đầy đủ của hồ sơ đấu thầu và các điều kiện kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu : không có hợp đồng tương tự.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT được quy định tại mục 24 chương I – HSMT, chỉ có các nhà thầu đạt yêu cầu về đánh giá sơ bộ hồ sơ đấu thầu thiết bị chế tác kim hoàn và điều kiện kỹ thuật mới được xem xét đánh giá về tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực nhà thầu.

1.2 Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (phụ lục 6), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

STT

Nội dung đánh giá

Công ty DC

Công ty Quốc Tế

1

Kinh nghiệm HĐ tương tự

Đạt

Đạt

2

Năng lực sản xuất và kinh doanh

Đạt

Đạt

KẾT LUẬN

ĐẠT

ĐẠT

Thuyết minh các trường hợp nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu:   

Kinh nghiệm : đủ theo yêu cầu HSMT.

Số hợp đồng tương tự: đủ theo yêu cầu HSMT.

Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ.

Phần này tổng hợp theo Biểu số 3 dưới đây:

STT

Nội dung đánh giá

Công ty DC

Công ty Quốc Tế

1

Kết quả đánh giá về đáp ứng các điều kiện kỹ thuật nêu trong HSMT

Đạt

Đạt

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

Đạt

Đạt

KẾT LUẬN

ĐẠT

ĐẠT

 

1.3 Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ đấu thầu

Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật

Danh sách các nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật :

Công ty DC  

Công ty Quốc Tế

Các nội dung bổ sung, làm rõ hồ sơ đấu thầu trong quá trình đánh giá (nếu có).

+  Không có

Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá.

+ Không có

            Đính kèm theo báo cáo này: Bảng đánh giá chi tiết kỹ thuật của hồ sơ đấu thầu của các nhà thầu.

Kết quả xác định giá dự thầu: Có 1 nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật được xét đánh giá phần tài chính.

1.4 Xác định giá dự thầu:

Tên nhà thầu

Giá trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá)

Giảm giá (Nếu có)

Giá dự thầu

Công ty DC

1,432,838,000 đ

206,800,000 đ

1,226,038,000 đ

Công ty Quốc Tế

1,540,000,000 đ

Không

1,540,000,000 đ

Sửa lỗi :

Tên nhà thầu

Tổng giá trị sửa lỗi số học

Giá dự thầu (trong đơn dự thầu) sau sửa lỗi

Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học

% tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

Công ty  DC

0

1,226,038,000

0

1,226,038,000

Công ty Quốc Tế

0

1,540,000,000

0

1,540,000,000

 

Hiệu chỉnh sai lệch

Những nội dung thiếu hoặc thừa trong hồ sơ đấu thầu so với yêu cầu HSMT; khác biệt giữa các phần của hồ sơ đấu thầu, giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của hồ sơ đấu thầu cần phải hiệu chỉnh sai lệch. Việc điều chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết và được đính kèm tại phần thứ hai của báo cáo. Kết quả về hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp dưới đây:

 

STT

Kết quả hiệu chỉnh sai lệch

Công ty  DC

Công ty Quốc Tế

1

Hiệu chỉnh sai lệch về nội dung thiếu và thừa trong hồ sơ đấu thầu so với yêu cầu của HSMT. ( Chào Thừa)

Không

Chào thừa 18,960,000 đồng

Chào thiếu 6,300,000 đồng

2

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các phần của hồ sơ đấu thầu :

+ Giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính

+ Giữa con số và chữ viết.

+ Giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của hồ sơ đấu thầu

+ Những sai lệch khác

Không

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch khác

Không

Không

4

Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

0 đồng

5

Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

0 đồng

6

% Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

0 %

0 %

 

Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

Nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền Việt.

Tổng hợp giá dự thầu và xếp hạng

Căn cứ theo các đánh giá bên trên, việc tổng hợp giá dự thầu được thực hiện theo bảng dưới đây:

TT

Nội dung

Công ty  D.C

Công ty Quốc Tế

1

Xác định giá dự thầu

1,226,038,000

1,540,000,000

2

Sửa lỗi

Không

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch

0

0

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá và chào thừa.

1,226,038,000

Chào thừa 18,960,000đ

Chào thiếu 6,300,000đ

5

Giá đánh giá

1,226,038,000

    1,527,340,000

6

Xếp hạng các hồ sơ đấu thầu

01

02

2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng các hồ sơ đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị chế tác kim hoàn 2021 như sau:

Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

Công ty  DC;

Giá đề nghị trúng thầu ( đã bao gồm thuế VAT ):   1,226,038,000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu, không trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn).

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng : 02 tháng

 

Xem thêm Đấu thầu bếp ăn tập thể cung cấp suất ăn bán trú cho trường THCS Giồng Ông Tố năm học 2021-2022

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782