Đơn giá khoan qua đường

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty đơn giá khoan ngầm kéo ống D800 qua đường như sau:

Ngày đăng: 04-02-2021

846 lượt xem

Đơn giá khoan qua đường

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 04-02/CV-BG-MP01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Quý Công ty

 

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty đơn giá khoan ngầm kéo ống D800 qua đường như sau:

 

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

 Thành tiền

 
 

1

Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng thép  D800 tại 1 vị trí

m

 

 

 399,000,000

 

 

Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến

m

38

 9,500,000

 361,000,000

 

 

 Khoan ngầm kéo ống

m

38

 1,000,000

 38,000,000

 

2

Thi công gia cố vị trí đặt máy khoan ngầm

 

 

 

 15,000,000

 

3

Vận chuyển thiết bị đi về

 

 

 

 40,000,000

 

 

Tổng

 

 

 

 454,000,000

 

 

Thuế VAT

 

 

 

 45,400,000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 499,400,000

 

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn 

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Giá trên không bao gồm vật tư ống .

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.  

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty. 

 

                                           CÔNG TY CP TVĐT & THIẾT KẾ XÂY DỰNG

                                               MINH PHƯƠNG

                                                NGUYỄN VĂN THANH

 

Đơn giá khoan ngầm

 

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 04-02/CV-BG-MP02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Quý Công ty

 

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá khoan ngầm kéo ống D600 qua đường như sau:

 

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

 Thành tiền

 
 

1

Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng thép  D600 tại 1 vị trí

m

 

 

 315,400,000

 

 

Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến

m

38

 7,500,000

 285,000,000

 

 

 Khoan ngầm kéo ống

m

38

 800,000

 30,400,000

 

2

Thi công gia cố vị trí đặt máy khoan định hướng

 

 

 

 15,000,000

 

3

Vận chuyển thiết bị đi về

 

 

 

 40,000,000

 

 

Tổng

 

 

 

 370,400,000

 

 

Thuế VAT

 

 

 

 37,040,000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 407,440,000

 

Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn 

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Giá trên không bao gồm vật tư ống .

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty. 

 

                                           CÔNG TY CP TVĐT & THIẾT KẾ XÂY DỰNG

                                               MINH PHƯƠNG

                                               NGUYỄN VĂN THANH

 

 

 

Đơn giá khoan ngầm

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

 

Số: 04-02/CV-BG-MP03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Quý Công ty

 

Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc Khoan ngầm kéo ống D400 qua đường như sau:

 

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá

 Thành tiền

 
 

1

Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng thép  D400 tại 1 vị trí

m

 

 

 201,400,000

 

 

Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến

m

38

 4,500,000

 171,000,000

 

 

 Khoan ngầm kéo ống

m

38

 800,000

 30,400,000

 

2

Thi công gia cố vị trí đặt máy

 

 

 

 15,000,000

 

3

Vận chuyển thiết bị đi về

 

 

 

 50,000,000

 

 

Tổng

 

 

 

 266,400,000

 

 

Thuế VAT

 

 

 

 26,640,000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 293,040,000

 

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn 

Ghi chú: Báo giá đã bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Giá trên không bao gồm vật tư ống .

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty. 

 

                                           CÔNG TY CP TVĐT & THIẾT KẾ XÂY DỰNG

                                               MINH PHƯƠNG

                                             NGUYỄN VĂN THANH

 

 

Xem thêm Bảng giá khoan ngầm

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782