Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng

Minh Phương Corp cung cấp các dịch vụ quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình và kiểm tra toàn diện, được thiết kế riêng cho từng dự án và bao gồm tất cả các khía cạnh và giai đoạn xây dựng và ứng dụng công trường của các dự án của chủ nhân và khách hàng phục vụ cả trong khu vực công và tư nhân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Ngày đăng: 11-10-2021

710 lượt xem

Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng

Quản lý và giám sát xây dựng

Minh Phương Corp cung cấp các dịch vụ quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình và kiểm tra toàn diện, được thiết kế riêng cho từng dự án và bao gồm tất cả các khía cạnh và giai đoạn xây dựng và ứng dụng công trường của các dự án của chủ nhân và khách hàng phục vụ cả trong khu vực công và tư nhân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Minh Phương Corp thực hiện quyền hạn với tư cách là “Kỹ sư” và “Đại diện của Chủ đầu tư” do và thay mặt cho người sử dụng lao động và khách hàng của mình trao quyền để hoàn thành các hoạt động xây dựng và công trường.

  • tuân thủ các điều kiện liên quan của hợp đồng,
  • tuân thủ pháp luật, quy tắc, quy định, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, công trình kỹ thuật và lĩnh vực nghệ thuật quy tắc và
  • tuân thủ ứng dụng / thiết kế chi tiết, và
  • trong ngân sách và thời gian cụ thể
  • bằng cách giữ cho tổ chức quản lý dự án của mình làm việc toàn thời gian tại công trường và thực hiện các dịch vụ phụ sau:

Cung cấp quản trị dự án chung, chuẩn bị kế hoạch hành động,

Lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt động xây dựng và công trường nhằm sử dụng tối ưu nhất các nguồn lực hiện có

Quy định về giám sát thi công xây dựng công trình

Quản lý quá trình lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu, giám sát các giai đoạn đặt hàng và mua sắm

Chuẩn bị (hoặc đã chuẩn bị), kiểm tra, phê duyệt, giám sát liên tục việc thực hiện và sửa đổi (hoặc sửa đổi), nếu cần, tiến độ công việc chi tiết, tiến độ cung cấp vật tư / thiết bị, kế hoạch ngân sách và tài chính.

Giám sát công trình việc tuân thủ tiến độ công việc, tiến độ cung cấp vật tư / thiết bị, ngân sách và kế hoạch tài chính đã được phê duyệt; xác định các hoạt động xây dựng / cung cấp vật liệu / cho phép / phê duyệt quan trọng, xác minh với dữ liệu cập nhật, thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát chi phí giám sát thi công xây dựng công trình, thực hiện phân tích theo kế hoạch - thực tế, xác định sai lệch, thực hiện các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ công trình và chống lại các sai lệch

Chuẩn bị (hoặc đã chuẩn bị), kiểm tra, phê duyệt, sửa đổi (hoặc sửa đổi) nếu cần, liên tục theo dõi và giám sát các Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng / Kiểm soát Chất lượng (thủ tục, tuyên bố phương pháp và biểu mẫu kiểm tra)

Theo dõi, giám sát công trình, điều phối và quản lý các hoạt động xây dựng và công trường hàng ngày

Kiểm soát sự tuân thủ của vật liệu, thiết bị, cơ sở vật chất và tay nghề do nhà cung cấp và nhà thầu cung cấp về số lượng và chất lượng, để có chứng chỉ bảo hành / bảo hành liên quan do nhà cung cấp và nhà thầu cung cấp

Thực hiện tư vấn giám sát xây dựng công trình, liên tục theo dõi, kiểm soát, đánh giá và phê duyệt việc kiểm tra, đo lường và thử nghiệm định kỳ và cuối cùng được thực hiện tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm

Xác định tiến độ thực tế và khối lượng công việc đã hoàn thành / phê duyệt / nghiệm thu; chuẩn bị (hoặc đã chuẩn bị), kiểm tra giám sát, chỉnh sửa nếu cần, phê duyệt tiến độ hàng tháng và chứng chỉ thanh toán cuối cùng

Theo dõi và cập nhật danh sách và tình trạng / trình độ của máy móc, thiết bị, phương tiện / công cụ và nhân viên kỹ thuật của nhà thầu, đồng thời đưa ra hướng dẫn liên quan đến các tình huống cần sửa chữa để có thể thực hiện công việc vào thời gian cần thiết và trong tình trạng thích hợp

Kiểm tra và đánh giá cơ sở vật chất, nhà xưởng, nhà kho, v.v. của nhà thầu xây dựng và đưa ra các hướng dẫn liên quan đến các tình huống cần sửa chữa

Đảm bảo rằng các hợp đồng bảo hiểm được nhà cung cấp và nhà thầu xây dựng đệ trình đúng thời hạn và trong phạm vi được yêu cầu, giám sát hiệu lực của các hợp đồng bảo hiểm

Xác định và phân tích rủi ro liên quan đến hoạt động xây dựng và công trường, thực hiện đánh giá theo tiến độ, thực hiện các hoạt động quản lý để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro

Thực hiện các cuộc điều tra và đánh giá cần thiết liên quan đến các biến thể và / hoặc yêu cầu (gia hạn thời gian, thanh toán bổ sung, xác định giá mới, v.v.) trong trường hợp xảy ra, chuẩn bị các đơn đặt hàng thay đổi, bày tỏ ý kiến ​​với người sử dụng lao động và khách hàng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết để hoàn thiện các vấn đề

Giúp đỡ, bày tỏ ý kiến, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cần thiết và cung cấp sự phối hợp cho người sử dụng lao động / khách hàng để giải quyết bất kỳ vấn đề kỹ thuật, hành chính và pháp lý, xung đột và tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động / khách hàng và nhà thầu / nhà cung cấp

Cung cấp thông tin liên lạc và phối hợp giữa tất cả các bên liên quan của dự án (người sử dụng lao động / khách hàng, nhà thầu / nhà cung cấp, các cơ quan và tổ chức công, tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ, công chúng, v.v.)

Phát triển và thực hiện hệ thống tài liệu, hồ sơ và lưu trữ

Đảm bảo nộp đúng hạn các tài liệu mà nhà cung cấp và nhà thầu phải nộp; xem xét, sửa đổi chúng nếu cần thiết, phê duyệt các tài liệu đã nộp

Chuẩn bị, phê duyệt và lưu trữ tất cả các hồ sơ (biên bản, khảo sát, tệp đính kèm, báo cáo, hồ sơ công trường, v.v.) để ghi lại tiến độ và thực hiện các hoạt động xây dựng và công trường

Theo dõi thư từ với các nhà cung cấp và người liên hệ; để kiểm tra, đánh giá và trả lời thư đến

Báo cáo tiến độ và dự báo các hoạt động xây dựng và công trường với tất cả các khía cạnh (phạm vi, chất lượng, thời gian và tình trạng tài chính và các dự báo trong tương lai của các hoạt động của nhà cung cấp và nhà thầu) cho chủ lao động và khách hàng một cách toàn diện và thường xuyên (định kỳ)

Tổ chức các cuộc họp phối hợp định kỳ, chuẩn bị biên bản cuộc họp và giám sát việc thực hiện các quyết định được đưa ra

Chuẩn bị (hoặc đã chuẩn bị), kiểm tra, phê duyệt, sửa đổi (hoặc sửa đổi) nếu cần, liên tục theo dõi và giám sát công trình, đảm bảo thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa cần thiết liên quan đến Kế hoạch quản lý sức khỏe / an toàn (thủ tục)

Chuẩn bị (hoặc đã chuẩn bị), kiểm tra, phê duyệt, sửa đổi (hoặc sửa đổi) nếu cần, liên tục theo dõi và giám sát thi công, đảm bảo thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa cần thiết liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường (thủ tục); đảm bảo thực hiện các hoạt động tiền xây dựng / xây dựng / sau xây dựng và công trường phù hợp với các điểm được quy định trong nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện các dịch vụ Kiểm tra, Vận hành và Bảo trì, Quản lý Đào tạo và Hỗ trợ

Minh Phương Corp có thể cung cấp Dịch vụ Lập kế hoạch và Chuẩn bị Dự án, là thành phần trước của các dịch vụ trên, như một gói không thể thiếu cho các nhà tuyển dụng và khách hàng của mình mà không cần phải tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ khác. Minh Phương Corp đã áp dụng cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể trong các hoạt động quản lý và giám sát xây dựng và hiện trường của mình và đã phát triển các thủ tục / phương pháp / biểu mẫu liên quan đến các hoạt động quản lý giám sát thi công và giám sát xây dựng và công trường để sử dụng trong công ty, được bao gồm trong Quản lý chất lượng ISO9001: 2008.

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

 

HOTLINE


HOTLINE
 0903 649 782

FANPAGE