Phương án thi công khoan dẫn hướng qua đường tránh quốc lộ 1

Dự án Trang trại diện gió BT1: Tuyến đường dây 33 kV đấu nối từ các Tuabin gió về trạm biến áp thuộc Dự án Trang trại Điện gió BT1 được xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Ninh,

Ngày đăng: 09-12-2020

1,995 lượt xem

Phương án thi công khoan dẫn hướng qua đường tránh quốc lộ 1

Dự án: Trang trại điện gió BT1 & trang trại điện gió BT2

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI

 1. Cơ sở pháp lý và văn bản thỏa thuận
 2. Phạm vi xây dựng
 3. Khối lượng công việc

CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

 1. Tổ chức hiện trường
 2. Phương án thi công
 1. Khảo sát hiện trường
 2. Hồ sơ, bản vẽ thi công
 3. Danh mục các thiết bị phục vụ thi công
 4. Trình tự thi  công

 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

 1. SỞ PHÁP PHẠM VI

sở pháp văn bản thỏa thuận:

 1. Phạm vi xây dựng:

Dự án Trang trại diện gió BT1: Tuyến đường dây 33 kV đấu nối từ các Tuabin gió về trạm biến áp thuộc Dự án Trang trại Điện gió BT1 được xây dựng trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Với quy mô 26 Tuabin gió bố trí dọc 2 bên đường tránh QL1, các tuyến cáp được kết nối từ các Tuabin dẫn về TBA 220KV BT1, có 01 vị trí giao cắt với đường tránh QL1.

Vị trí: Tại đường tránh QL1 lý trình km682+400 thuộc xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Dự án Trang trại điện gió BT2: Tuyến đường dây 33 kV đấu nối từ các Tuabin gió về trạm biến áp thuộc Dự án Trang trại Điện gió BT2 được xây dựng trên địa bàn xã Ngư Thủy Bắc, Hồng Thủy & Thanh Thủy, huyện Lệ Tủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Với quy mô 24 Tuabin gió bố trí dọc 2 bên đường tránh QL1, các tuyến cáp được kết nối từ các Tuabin dẫn về TBA 220KV BT2, có 01 vị trí giao cắt với đường tránh QL1.

Vị trí: Tại đường tránh QL1 lý trình km693+080 thuộc xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 1. Khối lượng công việc

Vị

trí

Lý trình/ KP

Mô tả/ Description

Chiều dài khoan/

Drilling length (m)

Ghi chú /

Remark

 

1

 

KP682 + 400

 

Giao chéo Đường tránh QL1

6 x (D150mm x L25m)

 

7 ống

1 x (D120mm x L25m)

 

 

2

 

 

KP693 + 080

 

Giao chéo Đường tránh QL1

6 x (D150mm x L25m)

 

 

 1. ống

CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

A. TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG

Để thực hiện Phương án thi công khoan định hướng ngang qua đường tránh tại 02 vị trí giao chéo của tuyến cáp ngầm tại dự án Trang trại Điện gió BT1 và Trang trại Điện gió BT2. Chủ đầu tư chỉ đạo, phối hợp cùng nhà thầu tổ chức hiện trường thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động. Sơ đồ tổ chức thi công như sau:

B. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

1. Khảo sát hiện trường:

- Thông báo với các cơ quan chức năng về kế hoạch khoan ngầm dẫn hướng tuyến cáp ngầm trước 07 ngày. Căn cứ vào địa hình khu vực công trình cũng như từ đặc điểm của công trình, biện pháp thi công khoan ngầm của  công  trình  được  áp  dụng  máy khoan định hướng kết  hợp  với  thủ  công.  Quá trình thực hiện thi công khoan ngầm định hướng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ theo yêu cầu của đề án thiết kế.Đảm bảo đầy đủ các thủ tục trước khi tiến hành thi công xây dựng.

- Nhà thầu cùng với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan kiểm tra mặt bằng công trình lần cuối trước khi khởi công, để xác định hết những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình thi công và có biện pháp xử lý về mặt kỹ thuật.

2. Các hồ sơ và bản vẽ thi công:

- Toàn bộ các cán bộ kỹ thuật, đội trưởng và tổ trưởng thi công trước khi khởi công công trình được nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế kỹ thuật đặc biệt về các phần việc mà mình đảm nhiệm, được bố trí đi khảo sát tham quan thực tế tại hiện trường. Vị trí khảo sát tại QL.1 tại các vị trí km 682+400 (T) vào dự án BT1, và km 693+080 (T+P) vào dự án BT2.

- Bản vẽ được chấp thuận thi công “BT-BOP-MV-DWG-4000-01”, BT-BOP-MV- DWG-4000-02. Và bản vẽ mặt cắt ngang điển hình “BT-BOP-MV-DWG-3000-10.9”

3. Danh mục các thiết bị chính phục vụ thi công

Stt/

No.

Thiết bị thi công chính/

Major Equipments

Đơn vị/

Unit

Số lượng/Numbers equipment

Ghi chú

/Remark

1

Máy khoan định hướng ngang/ Horizontal drilling machine

Bộ/Set

01

 

 

2

Bộ thiết bị thu phát tín hiệu/ Transmitter

and receiver equipment

Bộ/Set

01

 

3

Cần khoan/ Drill rod

m

60

 

 

4

Đầu khoan và đầu khoan nong mở rộng/

Trihawk bit and reamer bit

Bộ/Set

02

 

5

Thùng trộn dung dịch Bentonite/ Bentonite mixer

Bộ/Set

01

 

4. Trình tự thi công:

 

4.1 Giấy phép thi công

Sau khi có giấy phép nhà thầu sẽ chuẩn bị trang thiết bị, vật tư dụng cụ và tổ chức để thi công.

4.2 Biện pháp đảm bảo thi công và an toàn giao thông

- Duy trì lưu lượng giao thông tại mọi thời điểm trong suốt thời gian thi công. Cung cấp đầy đủ biển báo, rào chắn, cờ người, đèn chiếu sáng và các thiết bị điều khiển khác theo quy định của pháp luật.

- Các biện pháp gia cố tại vị trí khoan để chống sụt lún và chảy cát cần thực hiện trước khi tiến hành công việc.

- Để bảo vệ thành hố đào và chống sạt trượt mái ta luy của Hố kỹ thuật 3mx4mx2m, nhà thầu FECON sẽ tiến hành trải bạt, xếp bao tải cát để bảo vệ hố đào như hình ảnh dưới đây:

4.3 Thi công hố nhận và hố kéo ống

- Hố tiếp nhận và hố kéo được tạo ra để kiểm soát độ chính xác của đường khoan thí điểm và cho một số ứng dụng khác như tiếp nhận ống thép, thu gom bùn, bơm nước, hàn ống ...

- Tiến hành xác định vị trí, kích thước hố kéo và nhận;

- Máy xúc đào các hố tiếp nhận và kéo theo bản vẽ thiết kế.

4.4 Khoan định hướng

- Máy khoan ngang sẽ được đặt trên mặt đất, đầu máy cắt sẽ khoan lỗ thí điểm đến hố kéo với góc độ phù hợp. Từ hố kéo, đầu máy cắt phải được kiểm tra đến vị trí đã chỉnh sửa sau đó sẽ khoan theo hướng chính diện tới hố tiếp nhận.

- Toàn bộ đường khoan được xác định bởi bộ truyền nằm trong đầu máy cắt. Trên mặt đất sử dụng bộ thu tín hiệu dọc theo đầu máy cắt cho các chỉ số như độ sâu, góc quay và độ nghiêng của đầu máy cắt. Thông tin này được gửi đến người vận hành để hướng dẫn đầu máy cắt;

- Lỗ hoa tiêu phải được khoan dọc theo đường khoan đã thiết kế. Trong trường hợp lỗ khoan hoa tiêu đi chệch khỏi đường khoan, nó phải kéo lùi và khoan lại từ vị trí đã  sửa dọc theo đường khoan trước khi sai lệch;

- Đầu máy cắt hoa tiêu phải được kiểm tra độ chính xác tại hố kéo trước khi tiếp tục khoan.

4.5 Khoan ngang mở rộng và kéo ống lồng

- Máy khoan định hướng sẽ được đặt trên mặt đất, đầu máy cắt sẽ khoan lỗ thí điểm đến hố kéo với góc độ phù hợp. Từ hố kéo, đầu máy cắt phải được kiểm tra đến vị trí đã chỉnh sửa sau đó sẽ khoan theo hướng chính diện tới hố tiếp nhận.

- Toàn bộ đường khoan được xác định bởi bộ truyền nằm trong đầu máy cắt. Trên mặt đất sử dụng bộ thu tín hiệu dọc theo đầu máy cắt cho các chỉ số như độ sâu, góc quay và độ nghiêng của đầu máy cắt. Thông tin này được gửi đến người vận hành để hướng dẫn đầu máy cắt;

- Lỗ hoa tiêu phải được khoan dọc theo đường khoan đã thiết kế. Trong trường hợp lỗ khoan hoa tiêu đi chệch khỏi đường khoan, nó phải kéo lùi và khoan lại từ vị trí đã  sửa dọc theo đường khoan trước khi sai lệch;

- Đầu máy cắt hoa tiêu phải được kiểm tra độ chính xác tại hố kéo trước khi tiếp tục khoan.

4.6 Dọn dẹp hoàn trả mặt bằng và dọn dẹp thiết bị

- Sau khi hoàn thành thành công lỗ hoa tiêu, lỗ hoa tiêu phải được doa đến đường kính xác định đáp ứng các yêu cầu của ống vỏ được lắp đặt để có thể kéo ống thép từ hố kéo đến hố nhận;

- Đường kính của mũi doa phụ thuộc vào đường kính của ống vỏ thép và tính chất của đất;

- Doa và kéo lùi ống vách về phía hố kéo.

- Dọn dẹp, vệ sinh các vật liệu thừa, rác thải sau quá trình thi công khoan ngầm dẫn hướng.

 

Xem thêm các bài viết liên quan khác

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782