Bảng dự toán xây dựng công trình mới nhất 2021 -dự án tuyến cáp ngầm

Bảng dự toán xây dựng công trình mới nhất 2021 -dự án tuyến cáp ngầm

Bảng dự toán xây dựng công trình mới nhất 2021 -dự án tuyến cáp ngầm

  • Mã SP:DT-TCN
  • Giá bán:1,564,204,000 vnđ Đặt mua

Bảng dự toán xây dựng công trình mới nhất 2021 -dự án tuyến cáp ngầm

                                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH                                                                                                                                        

                CÔNG TRÌNH:                    XDM TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ VƯỢT TẮC SÔNG CHÀ                                                                        

                HẠNG MỤC:                       KHOAN KÉO CÁP NGẦM 3M240-24KV (TRONG ỐNG HDPE D180) VƯỢT SÔNG                                                                  

                ĐỊA ĐIỂM XD:                    ĐƯỜNG TRẦN QUANG ĐẠO, BÌNH KHÁNH, CẦN GIỜ, TP.HCM                                                                  

                GIÁ TRỊ DỰ TOÁN:           1,564,204,446     VNĐ                                                     

                LÀM TRÒN:                         1,564,204,000     VNĐ                                                                                                                     

                                Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm linh bốn ngàn đồng                                                                                                                                                                                                                              

                CHỦ ĐẦU TƯ                                      THẨM ĐỊNH                       ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                     

Tp.HCM, tháng 02 năm 2020

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ – DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH : XDM TUYẾN CÁP NGẦM TRUNG THẾ VƯỢT TẮC SÔNG CHÀ

HẠNG MỤC : KHOAN KÉO CÁP NGẦM 3M240-24KV (TRONG ỐNG HDPE D180) VƯỢT SÔNG

Ghi chú:

 - Hệ số Vật liệu của từng hạng mục tương ứng (HSVL)

1.00

 

 

 - Hệ số Nhân công của từng hạng mục tương ứng (HSNC)

 

1.50

 

 

 - Hệ số Máy thi công của từng hạng mục tương ứng (HSMTC)

 

1.20

 

 

 - Hệ số Trực tiếp phí khác (HSTTPK) - đvt: %

5.00

 

 

 - Hệ số Chi phí chung (HSCPC) - đvt: %

6.50

 

 

 - Hệ số Thu nhập chịu thuế tính trước (HSTNCTTT) - đvt: %

 

5.50

 

         

 

STT

CHI PHÍ

KÝ HIỆU

CÁCH TÍNH

Gía trị

 

 

CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ

 

 

 

 

 

Chi phí vật liệu

A1

Bảng Giá trị vật tư

400,743,972

 

 

Chi phí nhân công

B1

Bảng Giá trị vật tư

82,052,700

 

 

Chi phí máy xây dựng

C1

Bảng Giá trị vật tư

548,235,479

 

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

 

 

1

Chi phí vật liệu

VL

A1 * HSVL

400,743,972

 

2

Chi phí nhân công

NC

B1 * HSNC

123,079,050

 

3

Chi phí Máy thi công

M

C1 * HSMTC

657,882,575

 

4

Trực tiếp phí khác

TT

HSTTPK*(VL+NC+M)"

59,085,280

 

 

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL+NC+MTC+TT

1,240,790,877

 

II

Chi phí chung

C

T * HSCPC

80,651,407

 

 

Giá thành dự toán xây dựng

Z

T+C

1,321,442,284

 

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

TL

(T+C) * HSTNCTTT

72,679,326

 

 

Chi phí xây dựng trước thuế

G

T+C+TL

1,394,121,610

 

IV

Thuế giá trị gia tăng

GTGT

10%*G

139,412,161

 

 

Chi phí xây dựng sau thuế

GXDCPT

G+GTGT

1,533,533,771

 

V

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

GXDLT

(G+GTGT)* 2%

30,670,675

 

 

TỔNG CỘNG

 

GXDCPT+GXDLT

1,564,204,446

 

 

LÀM TRÒN

 

 

1,564,204,000

 

 

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm linh bốn ngàn đồng

* Giá trị thanh toán theo khối lượng nghiệm thu theo thực tế thi công

Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2014

 

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN

 

 

NGƯỜI LẬP

 

GIÁM ĐỐC

 

NGƯỜI LẬP

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm những mẫu dự toán công trình khác >>  

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 109 Chung cư B1, số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782

 

Sản phẩm liên quan